Pro zvýšení úrovně kultury při cestování krnovskou městskou dopravou zajistil výrobu přístřešků odbor dopravy a silničního hospodářství. V závěru prosince byla dokončena instalace obou přístřešků, které stály dohromady osmdesát tisíc korun.
Celkem je v Krnově na zastávkách městské dopravy instalováno na padesát přístřešků, které postupně procházejí obnovou. Ta bude pokračovat i v příštím roce.
„Na rok 2010 je navrženo vybudování jednoho přístřešku na Ježníku u restaurace Pohoda, který nahradí stávající starý zkorodovaný plechový přístřešek. Budování dalších je závislé především na finančních možnostech města. Ty jsou bohužel v době krize dost omezené,“ uvedl vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství krnovské radnice Miroslav Mohyla.