"Dvorce měly nejkrásnější náměstí maloměstského typu, jaké si lze představit. Výstavní měšťanské domy jak v Olomouci. Za Rakouska jezdili do Dvorců architekti se svými studenty, aby jim ukázali tu krásu. Po odsunu zůstaly domy prázdné a chátraly, tak se koncem padesátých let začalo s bouráním," uvedl starosta Dvorců Jan Božovský.

Jak dodává, zatím žádný investor není v dohledu, ale obec chce být připravena, kdyby někdo přišel s hodnotným projektem. Šance na výstavbu na náměstí na původním půdorysu tady je.

"Máme vymyšlené ve dvou variantách jak by to mělo vypadat výškově a jaké základní proporce by měl stavebník dodržet. Jsou na to samozřejmě rozporuplné názory. Místní už si na současné náměstí zvykli. Je to nejhodnotnější stavební pozemek ve Dvorcích, takže si ohlídáme, aby to byla opravdu architektura adekvátní jeho významu," vysvětlil starosta s tím, že k realizace pravděpodobně dojde až ve vzdálené budoucnosti.

Aby nová zástavba nekonkurovala krásnému kostelu na náměstí, počítá studie nové zástavby se snížením výškové úrovně o jedno patro oproti původní zbořené zástavbě.

"Naše náměstí vypadá furt stejně a už by si zasloužilo změnu. Už máme naplánovaný i obchvat Dvorců, abychom z něj dostali tranzitní dopravu. Bohužel podle pravidel ŘSD při současné frekvenci dopravy a počtu obyvatel Dvorců to v dohledné době na realizaci nevypadá. Asi se bude ještě hodně dlouho jezdit přes dvorecké náměstí," doplnil starosta Božovský.