Aby také oni mohli přednést svá přání a připomínky, nebo se jen tak podívat, jak probíhá rozhodování o záležitostech města.

Hlavním bodem zasedání, které se koná ve středu 11. prosince, od 16.30 hodin, je rozpočet města Krnova na rok 2014. Rozpočet je sestaven jako mírně schodkový, protože do něj byla zapojena rezerva, kterou tvoří převod finančních prostředků z roku 2013 ve výši deset milionů korun. Celkově se příjmy a výdaje pohybují kolem 385 milionů korun.

Běžný rozpočet obsahuje každý rok se opakující výdaje, třeba na provoz městského úřadu nebo příspěvkových organizací zřízených městem, ale také jmenovité akce. Těmi jsou například oprava komunikace v ulici 9. května, výměna topných těles v základní škole, oprava parní sauny v městských lázních.

Zastupitelům na tomto zasedání bude dále předložen ke schválení plán rozvoje sociálních služeb, projednají vyhlášku o zabezpečení záležitostí veřejného pořádku a regulaci hazardu, budou se zabývat prodejem pozemků a také žádostmi o mimořádné dotace.