Kolem vede cyklostezka spojující Krnov a Opavu, takže organizátoři vyzvali i veřejnost, aby jim se zapojila do odstraňování náletových dřevin, suchých větví i staré trávy. Postupně vznikne příjemné a veřejně přístupné místo, které cyklistům i pěším připomene, jaký význam mají ovocné vysokokmenné sady.

Dříve to byl v naší krajině hojně rozšířený biotop, než přišly do módy intenzivně obhospodařované jednotvárné sady s nízkými tvary a krátkověkými zákrsky. Takové sady bývají rozsáhlé, takže představují spíše monokulturní hospodaření, které se neobejde bez chemické likvidace škůdců.

„My se chceme naopak vydat jinou cestou: extenzivně obhospodařovaný sad se vzrůstnějšími stromy, které neplánujeme stříkat pesticidy. Sad by měl tvořit v bylinném patře řídce zastíněný luční porost, ideálně co nejpestřejší, aby v něm našli svůj domov i predátoři ovocných škůdců – naši malí pomocníci,“ vysvětlili organizátoři, co sledují péčí o staré sady a v čem spočívá tradiční hospodaření.

„Zanedbaný sad čeká na své znovuzrození. Buďte u toho, když vzniká městský sad,“ vyzvali veřejnost Spolek Slezské odrůdy a skautský oddíl Krnovská Trojka.