V Krnově zajišťují vzdělání čtyři základní a také dvě speciální školy. Funkci speciální školy v Krnově plní Základní škola na Hlubčické ulici, kde se zápis uskuteční na rozdíl od ostatních škol jen dnes, a také Církevní mateřská a základní školana Sídlišti podCvilínem.

Přestože rodiče mají právo si vybrat místo zápisu, je vhodnější dodržet školské obvody, na něž je město rozděleno. Příslušnost dítěte ke svému školskému obvodu je totiž jedním z kritérií, které mu zajišťuje přednost při rozhodování o přijetí. Při naplnění tříd se může stát, že dítě do školy vybrané mimo obvod nebude přijato a bude umístěno tam, kde je volné místo, a to bez ohledu na obvod.

Povinnost dostavit se k zápisu mají i rodiče, jejichž dítě má speciální vzdělávací potřebu a u něhož je jen malý předpoklad, že by absolvovalo základní školu fungující v běžném rozsahu. Povinná školní docházka není jen povinností, ale je i právem dítěte. Právo na vzdělání má i ten, kdo s ohledem na zdravotní postižení či zdravotní znevýhodnění anebo znevýhodnění sociální vyžaduje speciální pedagogický přístup.

„V případě pochybností, zda je dítě dostatečně zralé, je nejlépe pohovořit si v mateřské škole s paní učitelkou nebo tak učinit u zápisu. Požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden rok, a to pokud je žádost doložena posouzením příslušného školského poradenského zařízení. Tím je Pedagogicko–psychologická poradna, která sídlí v areálu Vzdělávacího centra Slezské univerzity za cvilínským nádražím v Krnově,“ řekla vedoucí odboru školství, kultury a sportu Pavlína Říhová.

V letošním roce by mělo k zápisům přijít celkem 305 dětí, z toho 249 poprvé a 56 dětí, které v loňském roce dostaly odklad školní docházky. Na jednotlivých školách se bude otevírat následující počet tříd: Janáčkovo náměstí tři třídy, Žižkova ulice tři třídy, Smetanův okruh dvě třídy a jeden přípravný ročník a Dvořákův okruh dvě třídy.