Letošní rok čeká na rodiče budoucích prvňáků na Opavsku i Bruntálsku změna. Své ratolesti totiž nepovedou k zápisům tradičně v lednu, ale až v polovině dubna.

„Novela školského zákona stanovila pro zápisy do škol pozdější termíny, aby děti byly vyzrálejší," uvedla vedoucí odboru školství Magistrátu města Opavy Andrea Štenclová. V Opavě budou zápisy do základních škol 21. a 22. dubna a pro mateřské školy 2. a 3. května.

„Zápisy do mateřských škol jsme mívali v minulých letech v podobném termínu," poznamenala Štenclová s tím, že podle jejího názoru posun termínu u základních škol nebude působit komplikace.

V případě dětí v Opavě a místních částech nastal vrchol demografické křivky v roce 2009, tehdy se do prvních tříd zapsalo 652 dětí. „Od té doby pozorujeme klesající tendence. V letošním roce evidujeme 561 dětí narozených v roce 2011," doplnila Štenclová.

Vyhodnocení skutečných počtů provádí pracovníci odboru školství na základě informací od ředitelů až po uskutečnění zápisů.

Podle vedení námi oslovených základních škol může odklad zápisů až na duben znamenat ve vývoji dítěte mnoho. „V tomto věku lze u dítěte zaznamenat pokrok prakticky každý měsíc, takže to u zápisů pak může pomoci. Změnilo se ovšem to, že pokud rodiče budou chtít požádat o odklad povinné školní docházky, musí dítě potřebná vyšetření absolvovat ještě před dubnovým zápisem.

Na ten už pak přijde rovnou i s doporučením o odkladu," vysvětlil ředitel Základní školy Edvarda Beneše v Opavě Karel Frýdl. Podle něj bylo v v předchozích letech odkladů mnoho, situace se však začíná zlepšovat.

Ve Městě Albrechticích proběhne zápis 11. dubna. Ředitelka školy Regína Hajná nepovažuje posunutí termínu zápisu za nějakou zásadní věc. „Pro dítě, které se v předškolním věku rychle vyvíjí, je samozřejmě každý měsíc dobrý. Rozhodnutí o odkladu je na rodičích. Pokud si odklad přejí, k dubnovému zápisu už by měli přinést posudek poradny," komentuje posunutí termínu.

V podobném duchu hovoří i zástupkyně ředitele pro 1. stupeň základní školy Janáčkovo náměstí v Krnově Eva Nevídalová. „O tom, zda dítě bude mít odloženou školní docházku či nikoli, rozhodují rodiče. Od ledna do dubna mohou děti udělat velký pokrok, takže pro nás je posun termínu pozitivní v tom, že dítě přichází k zápisu vyspělejší.

Rodiče by měli podle mého názoru komunikovat hlavně s učitelkami ve školce, které s dítětem pracují dlouhodobě, a měli by dát na jejich doporučení," uvedla.