Dalším mezním datem v této souvislosti bude červen příštího roku. Od 26. června 2012 budou muset mít všechny děti při cestě do zahraničí svůj vlastní pas.

Pokud má rodič zapsáno dítě ve svém pasu a chce s ním vycestovat do zahraničí o nadcházejících prázdninách nebo i v průběhu příštího roku, a to nejpozději do června 2012, pak by měl pamatovat i na věk dítěte. Jestliže bylo dítě do cestovního dokladu rodiče zapsáno do 31. srpna 2006, smí s ním, na základě tohoto zápisu, vycestovat do věku 15 let. Byl-li zápis dítěte proveden později, smí dítě vycestovat společně s rodičem, v jehož dokladu je zapsáno, do dovršení věku 10 let. „Vzhledem k tomu, že některé státy vyžadují vlastní cestovní doklad pro dítě již v současné době, doporučujeme rodičům, aby si tyto informace včas ověřili na zastupitelském úřadě státu, do kterého mají v úmyslu vycestovat,“ upozornila vedoucí oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů frýdecko-místeckého magistrátu Jana Tlučková.

O provedení zápisu dítěte mladšího 10 let mohou rodiče požádat do konce června 2011 prostřednictvím kteréhokoliv matričního úřadu na území České republiky, jsou-li držiteli cestovních pasů bez strojově čitelných údajů nebo cestovních pasů se strojově čitelnými údaji. Rodiče, kterým byl vydán cestovní pas se strojově čitelnými údaji a nosičem dat s biometrickými údaji (takzvaný E-pas, vydáván od 1. září 2006), mohou požádat o zapsání údajů o jejich dítěti pouze na obecním úřadě obce s rozšířenou působností dle místa jejich trvalého pobytu.