Významnou událostí v lidském životě je zápis do prvních tříd. V Základní škole Město Albrechtice si pro děti připraví na pátek 23. ledna pohádkový zápis. Rodiče s dětmi mohou do školy přijít mezi jedenáctou a sedmnáctou hodinou. Budoucí školáky čeká zajímavá „zkouška“, při níž projdou Pařezovou chaloupkou Křemílka a Vochomůrky. Na pohádkové cestě potkají kamarády z lesa. Všichni jistě zdolají jednoduché překážky. Splní i jednoduché úkoly v rozpoznání barev či geometrických tvarů.

„Vždy se snažíme o to, aby se dětem v naší škole líbilo. Právě proto se nese letošní zápis stejně jako zápisy minulé v duchu nějaké dětmi oblíbené pohádky,“ řekl Karel Knapp, ředitel albrechtické základky. Škola nespoléhá na to, že by děti zaujala hned napoprvé a proto spolupracuje s Mateřskou školou Město Albrechtice. Spolupráce spočívá v návštěvách předškoláků přímo ve škole. „Děti si mohou v předstihu a zcela přirozenou cestou zvyknout na prostředí školy, které je v budoucnu zbytečně nestresuje,“ pokračoval ředitel Knapp.

Albrechtickou základní školou prošly stovky dětí. Tradice dobrého jména školy spočívá ve stálé snaze zajistit výuku s využitím moderních prostředků a forem práce. „Myslím si, že máme současným i budoucím žákům stále co nabízet. Snažíme se být co nejvstřícnější potřebám žáků i požadavkům rodičů. Oceňujeme poctivou práci dětí v přípravě do školy i spolupráci rodičů se školou,“ zakončil ředitel Karel Knapp.