Město začíná v této lokalitě s nedostatkem parkovacích míst stavět parkoviště se sto pětadvaceti stáními za více než sedm milionů korun.

„Staveniště jsme již předali dodavateli stavby, firmě Strabag, a.s. Součástí parkoviště s asfaltovým povrchem budou přístupové chodníky, veřejné osvětlení i dešťová kanalizace se vsakovacími systémy a retenční nádrží,“ uvedl vedoucí investičního oddělení odboru regionálního rozvoje Městského úřadu v Krnově Georgios Bazakas.

Bez problémů nová parkoviště nevzniknou

Stavba způsobí komplikace těm obyvatelům sídliště, kteří dosud parkovali auta na ploše zpevněné zatravňovacími dlaždicemi, protože i ta bude součástí nového parkoviště. Po dobu výstavby si proto budou muset najít parkovací místo jinde. Také v jiných částech města přibudou nové odstavné plochy pro auta. Devadesát parkovacích míst vznikne do konce listopadu v bývalých kasárnách mezi prodejnou Billa a penzionem Eso. V této lokalitě byla v srpnu zahájena výstavba lokální infrastruktury.

Další parkovací místa jsou zatím jen „na papíře“. „Ve fázi projekční přípravy je v současnosti parkoviště podél ulice Hlubčická, po pravé straně od restaurace na Špici směrem k hranicím,“ dodal Georgios Bazakas.
Počet parkovacích míst v Krnově, zejména na sídlištích a v lokalitách s bytovými domy, je už dlouhou dobu nedostatečný. Město proto hledá všechny možné způsoby, jak situaci alespoň odlehčit.

Místa pro auta stojí městskou kasu miliony korun

V roce 2007 se rozšířilo parkoviště u nemocnice o čtyřicet osm parkovacích míst, což přišlo městský rozpočet na 5,5 milionu korun. Vloni město za dva miliony korun vybudovalo dvaačtyřicet parkovacích míst pro osobní automobily na sídlišti E. Hakena a za 750 tisíc korun dvacet dva parkovacích míst na ulici Příční na Hlubčickém předměstí.

Pro několik dalších parkovišť na sídlišti Pod Cvilínem již město Krnov získalo územní rozhodnutí, a pokud se v městském rozpočtu roku 2010 najdou prostředky na zpracování projektových dokumentací pro stavební povolení, budou vytipovány nejhůře zatížené lokality, pro které se tato projektová dokumentace zpracuje. Na dostatku finančních prostředků pak bude záležet také termín zahájení realizace těchto parkovišť.