Videokonference začne v 16 hodin a bude přenášena živě na facebookovém profilu Město Krnov. Doplňující dotazy bude možné položit v průběhu videokonference a vložením do komentáře pod příspěvkem s živým přenosem.

Zastupitelé schválili úpravu rozpočtu města, Nově se v něm objevuje položka ve výši 500 000 Kč na projektovou dokumentaci dvou lávek pro pěší a cyklisty nad západním obchvatem. Základem projektu bude architektonická studie, kterou zpracovali architekti ze společnosti Atelier38.

Lávky se budou nacházet na modré turistické značce mezi Ježníkem a Bezručovým vrchem a na vycházkové trase, jež vede z Kabátova kopce na ježnickou rozhlednu.