„Cyklostezky jsme budovali v hlavních směrech města, které se dá do určité míry označit za křižovatku cyklostezek," řekl rýmařovský starosta Petr Klouda.

Výchozím bodem pro rodinnou či sportovní turistiku na kolech Rýmařov a jeho okolí skutečně je. Blízko je do Jeseníků, k přehradě, na Olomoucko i Šumpersko. Stezky vedou k atraktivním jesenickým bodům, nevyjímaje rozhlednu v Nové Vsi, rekreační areály v Malé Morávce a Karlově pod Pradědem, do Karlovy Studánky i na Praděd.

„Do těchto cyklostezek jsme během pěti let vložili celkem sedmadvacet milionů korun. Podařilo se nám získat také dotační peníze ve výši zhruba sedmnácti milionů korun," vyčíslil náklady stavby cyklistických stezek Petr Klouda.

Jedním z hlavních důvodů pro výstavbu cyklostezek je zajištění bezpečné přepravy cyklistů, případně osob, které se po nich pohybují. Město Rýmařov je vystavělo v nejnebezpečnějších úsecích. „Jednalo se opravdu o nejkritičtější úseky. Nebyly to stavby svým rozsahem veliké, většinou kolem kilometru. Překonávají ale opravdu vytipované úseky, kde to s bezpečností nebylo nejlepší," dodal starosta Klouda.

Město má zpracovaný generel cyklostezek, obsahující další místa atraktivní pro cyklisty. Zásadní je trasa z Rýmařova na Jamartice a na Břidličnou.