„Tento krok jsme učinili nejen z bezpečnostních důvodů žáků, ale i zaměstnanců školy," prozradila ředitelka holčovické školy Jana Válková. Nové pravidlo začalo platit již od 30. října.

„Chceme, aby si naši žáci a jejich rodiče zvykli, že pokud budou chtít do budovy vstoupit, musí nejdříve zazvonit, poté vstoupit s doprovodem, tedy pracovníkem školy a zapsat se do knihy návštěv. Chceme tak předejít možné návštěvě nečekaného a nevítaného hosta," doplnila Válková.

Stejný postup zavedli i jinde

Stejný postup zvolilo i vedení Základní školy ve Městě Albrechticích.

„Našim zřizovatelem je Město Albrechtice. Ti nám i kvůli nedávným událostem zařídili pracovníka, který budovu školy hlídá a každou návštěvu, která se do školy chce dostat, prověřuje," sdělila ředitelka školy Regína Hajná. S tímto postupem jsou spokojení i rodiče.

Škola v Albrechticích však chystá nový a lepší systém. „Již jsme o tom jednali s vedením města. Chceme nový kamerový systém, který bude napojený na vstup do školy. Kdokoliv by se chtěl do školy dostat, bude snímán kamerou. Až pracovník rozhodne koho vpustí a koho ne," doplnila Hajná.

Stejné zabezpečení mají i na Základní škole v Třemešné. „I u nás platí zamykání školy. K tomu jsme zavedli, že děti, které k nám dojíždí dříve, než začne vyučování, jsou vpouštěny do družiny, aby nemusely čekat venku. Zároveň usilujeme o zavedení kamerového systému v budově místní mateřské školy," prozradila ředitelka Základní školy v Třemešné Jana Brodová. Školy v okrese jsou tak zabezpečeny.

Jak slibují ředitelé jednotlivých škol, své žáky a studenty se do budoucna budou snažit zabezpečit co nejvíce.