Za poslední čtyři roky získal Moravskoslezský kraj 556 milionů korun na podporu kultury. Tyto prostředky z evropských fondů a státního rozpočtu využil nebo využije hlavně na výstavby a rekonstrukce kulturních památek nebo muzeí.

V Bruntále je realizován projekt Zámek Bruntál – Revitalizace objektu „saly terreny“. Jde o „zahradní sál“typický pro barokní zámecké zahrady. Projekt spočívá v obnově památkově chráněného objektu saly terreny v bruntálském zámeckém parku.

Sala terrena bude sloužit k pořádání kulturních a společenských akcí a k odpočinku. Její součástí je také lapidárium s kamennými prvky a torzy soch. Celkové náklady projektu včetně parkových úprav nejbližšího okolí objektu a vnitřního vybavení byly 34,8 milionu korun, z toho 28,2 milionu korun je dotace EU a státní rozpočet.