Na Karáskově ulici vhodná místa pro odstavení vozidla chybí a pokud někdo zaparkuje na Petrovické u zimního stadionu, čeká ho kus pěší chůze po frekventované silnici bez chodníku.

Podle starostky Renaty Ramazanové byl proces osazení zákazových značek plný paradoxů a slíbila, že v nejbližší době budou odstraněny. „Dopravní situaci kolem koupaliště a zahrádek je třeba řešit komplexně. Není možné někde zavést zákaz vjezdu a nemít přitom zajištěné odstavné plochy a bezpečné přístupové cesty.

Hlavní problém je v tom, že auta u koupaliště parkují pod stromy na nezpevněné ploše v místech, kde je hranice ochranného pásma vodního zdroje. Když jsem si prošla proces, který předcházel osazení značek zákaz vjezdu, občas mi nad tím zůstával rozum stát,“ řekla starostka Renata Ramazanová.

Vše začalo tím, že na rozpor mezi parkováním aut a režimem ochranného pásma prameniště v roce 2001 upozornil okresní úřad. V roce 2006 zase upozornila na tento podnět okresu ředitelka Krnovských vodovodů a kanalizací (KVaK). „Ze strany KVaK přišel podnět, že existuje stanovisko okresního úřadu, kterým by se město mělo zabývat. Zákaz vjezdu rozhodně nebylo jediné řešení, jak dopravu uvést do souladu s ochranou vodního zdroje. Odbor dopravy chtěl už v červenci 2006 situaci řešit, ale protože na koupališti i na zahrádkách byla sezona v plném proudu, bylo rozhodnuto odložit to na vhodnější dobu. Bohužel na problém se zapomnělo a celý podzim, zimu a jaro se nic nedělo, až se tam letos v dubnu těsně před začátkem nové sezony objevily ty nešťastné značky,“ zrekapitulovala případ starostka Renata Ramazanová.

Zákaz vjezdu připouští výjimku „mimo zásobování“, tedy zastavení na nezbytně nutnou dobu k naložení a vyložení materiálu. Autům zahrádkářů zde tedy umožňuje zastavení, ale ne stání. „Rada se usnesla, že dopravní situaci v této lokalitě je potřeba řešit komplexně. Bylo rozhodnuto kritizované svislé značení pro letošní sezonu odstranit a k problematice se vrátíme na podzim. Musíme nejdříve mít připravený systém parkovacích ploch tak, aby se nenarušila dostupnost koupaliště, bezpečnost pěších, ani atraktivita koupaliště,“ dodala starostka.

Jako řešení přichází v úvahu vybudování velkého parkoviště na opačné straně Petrovické ulice, zpevnění štěrkových ploch před koupalištěm a zajištění před úkapy z aut.