Tažení proti návykovému tabáku pokračuje. Po restauracích už zákaz kouření dorazil i do nemocnic. Pro zaměstnance a subdodavatele krnovské a albrechtické nemocnice, stejně jako léčebny ve Dvorcích, je zákaz kouření absolutní. Pro návštěvy a pacienty budou ke kouření vyhrazena určená místa.

Zásadní rozhodnutí urychlily časté stížnosti nekuřáků a rodičů dětí.

„V Česku platí plošný zákaz kouření v restauracích, které většinou provozují soukromníci. To, že se smí kouřit v areálech zdravotnických zařízení a mnohdy pod okny pacientů, zákon zatím neřeší. Pravidelně jsme se setkávali se stížnostmi kolegů z novorozeneckého oddělení, že jim pod okny kouří lidé,“ řekl ředitel krnovské nemocnice Ladislav Václavec.

Přestože zákaz kouření platí od letošního července, krnovská nemocnice se stala přidruženým členem ENSH (Evropské sítě nekuřáckých nemocnic) už v roce 2013. A Centrum pro závislé na tabáku, které pomáhá kuřákům s odvykáním, v krnovské nemocnici fungovalo už od roku 2008.

Nemocnice zapojené v mezinárodním sdružení ENSH musí jednou ročně vyplnit sebehodnotící dotazník a z bodového hodnocení se dozví, jak jsou v boji s tabákem úspěšné.

Pravidla ENSH omezují kouření v členských nemocnicích, ať už je závislý na nikotinu v nemocnici zaměstnanec nebo pacient.

Nemocnice zapojené do ENSH musí odpovídat na otázky typu: Chápe veškerý zdravotnický personál včetně studentů a přechodných zaměstnanců svoji odpovědnost podílet se na realizaci nekuřácké politiky? Jsou intervence motivující uživatele tabáku, aby během pobytu ve zdravotnickém zařízení přestali kouřit, zaznamenávány do plánů péče? Je nekuřácká politika zaměstnancům a pacientům patrná z jasných nápisů či označení? V prostorách zdravotnické organizace se neprodávají a nejsou dostupné tabákové výrobky? Podléhá nedodržování této politiky zaměstnanci disciplinárnímu řízení? Je užívání tabákových výrobků zaměstnanci sledováno? Vyžadují všechny pracovní smlouvy se zaměstnanci jejich závazek vůči nekuřácké politice zdravotnické organizace?

Krnovská nemocnice se do sítě ENSH zapojila na základě iniciativy plicního oddělení, protože kouření je příčinou až osmdesáti procent plicních onemocnění.

Stížnosti na zápach stoupající do pokojů maminek s novorozenci vedl vedení nemocnice k dalšímu razantnímu kroku. „Právě soustavná neohleduplnost kuřáků nás donutila konat,“ potvrdil ředitel SZZ Krnov Ladislav Václavec.

Návštěvy a pacienti smí kouřit v Krnově pouze v kuřárně nedaleko vrátnice. Ve Městě Albrechticích pouze v kuřárně za vjezdem do areálu, ve Dvorcích pak z boku jedné z budov.

Zaměstnanci a pracovníci subdodavatelů kouřit v areálech nemocnice nesmí vůbec. Porušení zákazu bude hodnoceno jako porušení pracovní kázně.

„SZZ Krnov patří mezi největší zaměstnavatele v regionu. Je trendem dnešní doby, že velké společnosti zakazují na svých pracovištích kouřit. Z toho důvodu si myslíme, že by zdravotníci neměli být výjimkou. Navíc právě zdravotnický personál by měl jít příkladem ostatním lidem. Vždyť desítky vědeckých studií jasně prokazují, jak kouření škodí,“ uzavřel ředitel Václavec.