V letošním školním roce mají žáci Petrina v Bruntále obohacenou výuku angličtiny o konverzační hodiny se zahraničním stážistou Ahmetem Üstünem z Turecké republiky.

Přes organizaci Erasmus se podařilo získat tohoto mladíka studujícího výuku anglického jazyka na Univerzitě v Istanbulu. Žáci jsou nadšení a snaží se komunikovat. Vyučuje ve všech třídách kromě prvních a druhých.

„Jeho dosavadní zkušenost je pro nás velmi příjemná a lichotivá. Říká prý se o nás, lidech „ze severu", že jsme chladní, ale pan Üstün je velmi překvapen, jak přátelsky se k němu zdejší lidé chovají. Jeho stáž potrvá dva měsíce a je to velmi přínosné pro obě strany. Děti ztrácejí zábrany mluvit anglicky a pan Üstün sbírá cenné zkušenosti ke svému budoucímu povolání," uvedla učitelka školy Michaela Mikulková.

Podle ní se Ahmetu Üstünovi velmi zalíbila metoda výuky Helen Doron, kterou se na bruntálském Petrině vyučuje od první do čtvrté třídy. Žáci deváté třídy mu zase v rámci odpolední procházky ukázali celé město, navázali přátelství a jejich snaha porozumět a vyjádřit své myšlenky v angličtině je pro ně tou nejlepší školou.