„Ve stávajícím územním plánu města je lokalita J. E. Purkyně navržena ve výhledu k zástavbě rodinnými domy, změna stávajícího územního plánu se již pořizovat nebude, neboť se v současné době zpracovává nový územní plán. Dne 7. listopadu v 15 hodin se ve velké zasedací místnosti na MěÚ Bruntál bude konat veřejné projednání konceptu územního plánu. Své připomínky ke konceptu může každý uplatnit do patnácti dnů ode dne veřejného projednání,“ odpověděla zahrádkářům na jejich podnět vedoucí odboru výstavby a územního plánování radnice Pavla Teplíčková.

Proti výstavbě rodinných domků na místě zahrádek zahrádkáři protestovali. Více než tři a půl tisíce lidí se pak podepsalo pod petici na podporu požadavků zahrádkářů na zachování zahrádkářské osady. Petice se tak stala největší v celé dosavadní historii města. „Věřili jsme, že nás lidé podpoří a oni tak skutečně udělali. Navíc se nám ještě několik set podpisů sešlo už po oficiálním ukončení petice, takže nás dohromady podpořily bezmála čtyři tisíce lidí,“ řekl jeden z organizátorů petiční akce Jaroslav Vávra.

„Byl jsem na úřadě už dvakrát. V žádném případě nedopustíme, aby se do toho nového územního plánu dostaly naše zahrádky jako stavební parcely. Samozřejmě, že podáme podněty a připomínky a nebude to jenom jedna. Chceme si být jisti, že úřad vyslyší přání takového počtu lidí,“ vysvětlil další ze zástupců zahrádkářů Milan Jánošík.

Své připomínky ke konceptu může každý uplatnit do patnácti dnů ode dne veřejného projednání. Po projednání konceptu budou pokyny pro zpracování návrhu nového územního plánu předloženy ke schválení městským zastupitelům, kteří budou o podobě územního plánu rozhodovat.