Petiční akce pokračuje přesto, že se zástupci zahrádkářů setkali na jednání s Bruntálským starostou Leošem Gregovským. „Navázali jsme přátelskou a především přínosnou komunikaci a dá se říci, že jsme našli i společnou řeč. V tuto chvíli není nic definitivní, takže budeme v našem dialogu pokračovat a najdeme dobré řešení,“ řekl bruntálský starosta Gregovský.

„Se starostou se jednat dá, ale on tady není sám a sám taky nerozhoduje. Je tady ještě rada a zastupitelstvo, proto v petici pokračujeme a chceme ji dotáhnout do konce,“ neskrýval skepsi zástupce zahrádkářů Milan Jánošík. Město zdůvodňuje snahu o výstavbu nejméně deseti rodinných domků na místě zahrádkářské kolonie především urbanistickou koncepcí a ekonomickou výhodností. „Navazuje na současnou zástavbu, nevyžaduje prakticky žádné finanční prostředky na vybudování nové dopravní a technické infrastruktury, rodinné domky je možné napojit na ulici a inženýrské sítě z ulice J. E. Purkyně,“ uvedl mluvčí radnice Jiří Ondrášek.

Zahrádkáři argumenty o ekonomické výhodnosti odmítají. „Ten, kdo tu lokalitu zná, tak ví, že jde o bažinu, kde místy již v třiceti centimetrech je spodní voda. Takže budou zde další nevyhnutelné úpravy staveniště za peníze města, tudíž nás - občanů. Pokud si pak spočítáme ekonomiku na jeden domek, budou náklady v podstatně jiné oblasti, než aby se dalo mluvit o hospodárném vynakládáním prostředků,“ vysvětlil Jánošík postoj zahrádkářů a dodal: „Pokud by mělo jít vždy jen o ekonomická hlediska, svět by nebyl pro lidi. Vedle ekonomických hledisek jsou zde důležitá hlediska etická a humánní. Tento přístup zřejmě iniciátorům výstavby chybí. Jak jinak by chtěli vyhnat důchodce ve věku 60 až 80 let ze zahrádek a poslat je do jiných, které mohou být kilometry daleko od jejich bydliště?“

Jinou možnost, než zachování kolonie zatím zahrádkáři nechtějí akceptovat. Odmítají i přidělení náhradních pozemků. Pokud jejich požadavkům radnice nevyhoví ani po předání petičních archů, jsou stále odhodláni vyrazit do ulic města a demonstrovat. „Samozřejmě jednáme a v jednáních budeme pokračovat. Ani variantu demonstrace ale zatím odmítnout nemůžeme,“ potvrdil odhodlání zahrádkářů Milan Jánošík.