Trápí je staveniště i přísná pravidla v ochranném pásmu krnovského prameniště. Stavba obchvatu nejhůře dopadla na zahrádkářskou kolonii Zlatá Opavice. 

V minulých týdnech pracovníci společnosti Krnovské vodovody a kanalizace ztížili příjezd do zahrádkářské kolonie Zlatá Opavice. A to tím, že vyměnili zámek v hlavní přístupové bráně vedle vodárny. Důvodem je to, že řada zahrádkářů trvale nerespektovala zákaz parkování v pásmu ochrany vodního zdroje.

Zahrádkářům je vjezd do kolonie povolen jen každou sobotu od 8 do 15 hodin, a to jen po nezbytně nutnou dobu za účelem nakládky a vykládky. Zákaz trvalého parkování samozřejmě platí dál.

Klíči od brány disponují kromě pracovníků KVAK také zdravotnická záchranná služba, Městská policie Krnov a Policie ČR.