Do měsíce v Krnově začne výstavba splaškové kanalizace v délce 5,3 kilometru, která svede splašky z domů v Krnově - Chomýži a konce Albrechtické ulice.

Po dokončení kanalizace v dubnu 2010 se na ni bude moci napojit až sedm stovek obyvatel. Včera se sešli zástupci města, projektanta, realizační firmy i s polskými partnery z Hlubčic na Družstevní ulici, kde bude velká tabule upozorňovat kolemjdoucí na tuto mimořádnou investiční akci.

Na výstavbu kanalizace získalo město Krnov dvě dotace. Jednak uspělo společně s polskými Hlubčicemi s projektem Ochrana hraniční řeky Opavice v operačním programu Přeshraniční spolupráce ČR – Polsko. Dotace z tohoto programu pokryje 85 procent nákladů na stavbu. Dále město získalo pětiprocentní dotaci ze státního rozpočtu.

„Hodnota zakázky, která vzešla ze soutěže, je na české straně 58 milionů korun. Hodnota zakázky na polské straně se předpokládá ve výši 1,6 milionu Euro. V současné době polská strana vypisuje na zhotovitele stavby výběrové řízení. Na české straně zahrnuje projekt vybudování splaškové kanalizace v Krnově – Chomýži a na polské straně pak vybudování splaškové kanalizace v obci Pietrowice - Mokre Kolonia a vybudování čistírny odpadních vod,“ uvedl vedoucí investičního oddělení odboru regionálního rozvoje Georgios Bazakas.

Stavba v Krnově ještě v dubnu začne napojením kanalizace na stávající kanalizační stoku u bývalé školy na ulici Albrechtická a odtud bude pokračovat směrem do Chomýže.

„Obyvatelé této části Krnova budou včas upozorněni na postup prací a také dostanou nabídku na realizaci přípojky do nově budované kanalizace až na hranici jejich pozemku. Tyto přípojky bude provádět zhotovitel stavby, náklady na provedení přípojky si však jednotliví majitelé domků budou muset zaplatit sami. Podle zákona o vodovodech a kanalizacích je přípojka součástí nemovitosti a jedná se tedy o soukromý majetek, který nelze hradit z veřejných prostředků nebo z prostředků Evropské unie,“ řekl Georgios Bazakas.

Po napojení samozřejmě také vniká povinnost platit stočné. Nová kanalizace odvede splašky na čistírnu odpadních vod, která v následujících dvou letech projde rekonstrukcí a intenzifikací za podpory Ministerstva životního prostředí. To poskytlo městu Krnov dotaci, která pokryje 76 procent nákladů.

Předpokládané náklady činí 170 milionů korun, přesná částka bude známa až po výběrovém řízení na dodavatele. Díky rekonstrukci bude čistírna mít větší kapacitu a výkon, takže bude připravena na znečištěné odpadní vody z nových úseků kanalizace v okrajových částech města, tedy hlavně z Chomýže, Krásných Louček či Ježníku.