Generální rekonstrukce rozhledna na Cvilíně přijde na necelých deset milionů korun bez DPH a potrvá do poloviny příštího roku.
„Staveniště jsme již firmě předali, po zařízení staveniště a nezbytných přípravných pracích přijde na řadu jako první zpevnění základů. Podloží rozhledny je totiž nestabilní a její statika narušená,“ uvádí Jan Šrubař z odboru veřejných zakázek.

ZPEVNÍ ZÁKLADY I VYHLÍDKU S CIMBUŘÍM

Kromě základů jsou dalšími problematickými místy venkovní přístupový ochoz včetně schodiště, betonové římsy, balkon, ztužovací ocelové pásy, střecha, vnitřní schodiště a zejména vyhlídková terasa, jejíž zděné zábradlí s cimbuřím není stabilní. „Cílem obnovy je v maximální míře respektovat stávající vzhled, zpevnit poškozené prvky, vyměnit ty nefunkční, doplnit chybějící části a provést závěrečnou konzervaci a ochranu,“ dodává Jan Šrubař.

Oprava dominanty Krnova s sebou přinese zvýšenou intenzitu dopravy nejen na komunikaci vedoucí na Cvilín, ale také na příjezdové cestě k rozhledně ve směru od poutního kostela. U vyhlídkové věže bude navíc zřízena odstavná plocha pro parkování osobních vozidel pro potřebu stavby.

LICHTENŠTEJNOVA CVILÍNSKÁ ROZHLEDNA

Dvacet osm metrů vysoká rozhledna na Cvilíně byla postavena v letech 1902 až 1903 podle projektu architekta Ernsta Latzela z iniciativy Moravskoslezského horského spolku a za vydatné finanční podpory knížete Jana II. z Lichtenštejna. Po nejštědřejším dárci byla pojmenována Lichtenštejnova rozhledna. Po odsunu německých obyvatel se vžil název Cvilínská rozhledna.
Původně byla její horní část zakončena věžičkou s vřetenovým schodištěm, která umožňovala rozhled do okolí z místa o pět metrů vyššího, než je stávající pochozí vyhlídková plocha. Tato excentricky umístěná věžička výrazně narušovala statiku rozhledny, a proto muselo dojít k jejímu snížení na současnou úroveň.

K TÉMATU

close Romantická rozhledna na Cvilíně byla loni uzavřena kvůli havarijnímu stavu a narušené statice. Konečně se dočkala generální rekonstrukce. info Zdroj: Deník / František Kuba zoom_in  DOLE JE OSMIHRAN, NAHOŘE VÁLEC

Základnu rozhledny tvoří nepravidelný osmihran o maximálním průměru 7,9 metru a výšce 4,55 metru nad terénem. Tloušťka kamenného zdiva je 100 až 110 centimetrů. Od výšky 4,55 metru je rozhledna prostorově provedena jako válcový dřík o vnějším průměru 4,66 metru do výšky 23,5 metru. Jedná se o kamenné zdivo, které je v pěti úrovních proloženo zdivem cihelným. Ve čtyřech místech z vnější strany je dřík dodatečně sepnutý táhly z pásové oceli.
Tloušťka zdiva dříku je 60 až 70 centimetrů. Horní, cihelnou část tvoří rozšířený ochoz vyhlídková terasa o průměru 5,74 metru s boční výstupní věžičkou. Po boku válcového dříku na úrovni 13,37 metru je vystupující balkon. Celková výška rozhledny činí 28,3 metru. Vnitřní část objektu tvoří dřevěné schodiště s podestami. Vstup na terasu umožňuje dřevěné vřetenové schodiště umístěné ve válcové věžičce.