Vozovka i chodníky v ulici Maxima Gorkého v Krnově mají do konce listopadu mít nový povrch.

Prvním velkým zásahem do života této krnovské ulice bude oprava havárie plynárenského zařízení. Bude nutné provádět práce v křižovatkách ulice Maxima Gorkého s ulicemi Rooseveltovou a Seifertovou. Plynaři s opravami začnou v pondělí 7. srpna, hotovi by měli být do konce prázdnin.

„V těchto dnech už zhotovitel celkové rekonstrukce provádí přípravné práce jako vytýčení stávajících sítí. Také zahájí informační kampaň, jejímž cílem je seznámit zdejší obyvatele s průběhem stavby. Informuje také krnovské organizace a firmy, včetně Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov, a společnosti Arriva Morava, která v Krnově provozuje městskou hromadnou dopravu.

Informace jsou důležité i pro školní jídelny v Albrechtické ulici, kam docházejí žáci především ze Základní školy Janáčkovo náměstí,“ upřesnil místostarosta Krnova Michal Brunclík s tím, že samotná stavba bude zahájena ve směru od ulice Albrechtické k nemocnici..

Během této stavební akce vozovka i chodníky v Gorkého ulici dostanou do konce listopadu nový povrch. Cílem je, aby zde byl v budoucnu provoz nejen bezpečnější, ale také bezbariérový.

„V rámci rekonstrukce dojde k vybudování jízdního pásu i chodníků po obou stranách komunikace. Dojde k opravě stávajících sjezdů k jednotlivým nemovitostem a vybudování autobusových nástupišť. Akce zahrnuje také napojení uličních vpustí do stávající kanalizace a rekonstrukci veřejného osvětlení,“ uvedla vedoucí odboru veřejných zakázek Městského úřadu v Krnově Klára Hazuchová.

OBJÍŽĎKY A OBCHŮZKY: MINIMÁLNÍ

Příznivou zprávou je, že mimo dny frézování a pokládky živičného povrchu na vozovce zde bude stále umožněn dvousměrný provoz.

„Také chodníky se nebudou opravovat po obou stranách ulice naráz, ale vždy po jedné straně a průběžně v celé trase. Snaha o minimalizaci obchůzek a objížděk platí i v případě frézování vozovky. Ta bude frézována vždy po úsecích, od křižovatky po křižovatku, aby bylo možné daný úsek objet přes vedlejší ulice,“ řekla Klára Hazuchová.

Stavební práce v ulici by se nijak neměly dotknout provozu městské hromadné dopravy. Pokud k tomu přesto dojde, budou cestující o případných změnách včas informováni.

Generální opravu Gorkého ulice zajistí společnost Strabag a. s, která vyhrála výběrové řízení s cenou 14,2 milionu korun včetně DPH.