Stavba za 43 milionů korun bude z 85 procent hrazená z evropských peněz. O rozsahu rekonstrukce svědčí už jen to, že potrvá celých 300 dní.

„Rekonstruovat se bude 2,8 kilometru silnice ve Starých Heřminovech a část silnice mimo tuto obec směrem na Bohdanovice. Tam se naváže na úsek komunikace II/442, který byl zrekonstruovaný už loni. Zároveň se opraví 13 silničních propustků a pět opěrných zdí v celkové délce 325 metrů. Komunikace je ve špatném technickém stavu, proto ji musíme modernizovat. Hrozí tam také sesuv svahu podél místního potoka, je proto nutné ho zpevnit,“ uvedl náměstek moravskoslezského hejtmana pro finance a investice Jaroslav Kania.

Dodal, že zhotovitelem této stavby je společnost Kareta s.r.o.

Upozornil, že stavební práce se budou provádět ve dvou etapách to za úplné uzavírky komunikace.

„Objízdné trasy budou vedeny přes Svobodné Heřmanice, Horní Životice, Horní Benešov, Leskovec nad Moravicí a Bohdanovice. Předpokládáme, že přechodné dopravní omezení by mělo skončit do letošního září,“ upřesnil náměstek hejtmana Jaroslav Kania.