Odběr bahnitých sedimentů z potoka Polička prováděli badatelé v rámci projektu Voda živá. „Odebrané vzorky necháme otestovat na přítomnost pesticidů a tím se společně se žáky dozvíme, jak splachy z okolních polí ovlivňují kvalitu vody v potoce,“ objasnila smysl odběrů koordinátorka soutěže Jana Mikulášková z programu Toxické látky a odpady sdružení Arnika. Žáci potok Polička sledovali už po několik měsíců od jara.

Například lovili a pozorovali bezobratlé živočichy a určovali podle nich míru znečištění vody. Pro potřebná data o znečištění se museli vypravit na úřady a svá pozorování zanášeli do map. „Hochy práce v terénu vysloveně baví. Navíc se žáci zábavnou formou dozvědí, nakolik jsou vody v blízkosti jejich bydliště čisté a jak je chránit a znečištění předcházet,“ řekla nadšeně o svém týmu učitelka Květa Děrdová a dodala: „I pro nás je zajímavé setkat se se soutěžními týmy takzvaně tváří v tvář.“

Družstvo Potápníků z Břidličné patří mezi nejúspěšnější. Jejich fotografie zvítězily v jedné z kategorií letní etapy soutěže. Družstvo ze Základní školy Břidličná vyhrálo v předchozí umělecké etapě soutěže kategorii Nejlepší fotografie za zachycení procesu líhnutí šídla z kukly a hned v první etapě soutěže zaměřené na bezobratlé živočichy bylo stříbrné.

Do soutěže Voda živá se přihlásilo celkem dvaaosmdesát družstev z více než padesáti škol z České republiky. „Prostřednictvím soutěže chceme žákům a studentům přiblížit vztah mezi znečištěním povrchových vod a chemickými látkami používanými v průmyslu, zemědělství, ale i v domácnostech,“ uvedla Mikulášková. Odebrané vzorky testují na Vysoké škole chemicko technologické v Praze, která je partnerem projektu Voda živá.