Součástí večera bylo divadelní představení, kreativní výuka jazyků, hry a napínavá procházka po ztemnělé škole.

V rámci každoroční akce „Noc s Andersenem“, která má mladým čtenářům přiblížit kouzlo knih, připravily učitelky ze ZŠ Žižkova zábavný program pro vybrané žáky školy. „Program Noci s Andersenem v městské knihovně je nastavený pro mladší děti. My jsme se snažili připravit podobnou akci pro žáky naší školy a dát jim možnost aktivně se zapojit do její tvorby,“ vysvětlila pojetí večera organizátorka Kateřina Dlouhá.

„Večera na naší škole se účastní žáci devátých tříd, kteří jsou zapojeni do různých školních projektů, osmáci z volitelného předmětu Mediální výchova a žáci šesté třídy, kteří jsou zapojeni do trojjazyčného projektu Euroregion Praděd,“ dodala.

Po krátkém přivítání všech nocležníků zahájily program žákyně deváté třídy, které pro své mladší spolužáky zinscenovaly krátkou a vtipnou verzi pohádky O třech prasátcích. Po divadelní předehře se celá skupina žáků rozdělila na dvě poloviny. Starší osmáci a deváťáci zůstali ve studovně a připravovali se k nelítostnému klání v dobře známé hře Člověče nezlob se, ze kterého vyšla jako absolutní vítězka Kateřina Morbitzerová.

Děti si nacvičili Sněhurku v angličtině

Šesťáci naopak pojali večer velice zodpovědně a pod dohledem Alice Hlaváčové a Markéty Ecklové šli připravovat hru O Sněhurce, tentokrát však v anglickém jazyce. Proč se žáci ve svém volném čase potýkali zrovna s angličtinou, vysvětlila Markéta Ecklová: „Žáci z třídy 6.A jsou zapojeni do evropského projektu Euroregion Praděd, který má mládeži pomoct rozšířit jazykovou vzdělanost. Většina dospělých z našeho regionu rozumí polsky, protože sledovali polské filmy.

Mladší děti však jazyk naších nejbližších sousedů neovládají a jedinou možností komunikace je pro ně angličtina. Naše škola spolupracuje se školou v polských Branicích a dvakrát do měsíce pořádáme společná setkání, na kterých žáci najdou nové kamarády, a pokud se s nimi chtějí domluvit, musí použít všechny jazyky které znají - polštinu, angličtinu i češtinu.

Naším úkolem je do dalšího setkání nacvičit divadelní hru v angličtině, proto jsme si vybrali klasickou pohádku O Sněhurce, tedy anglicky „Snow White. Podobnou hru, která však bude pro nás překvapením, nacvičují i děti z Polska.“ Šesťáci se do tohoto projektu zapojují i tvorbou titulních stran měsíčníku „Učíme se společně“, který zachycuje to nejlepší, co se doposud v rámci česko-polského projektu odehrálo a pro děti slouží zároveň jako pracovní listy a trojjazyčný slovník základních slov a frází.

Po večeři děti čekala napínavá hra v temných chodbách školy

Poté se obě skupiny opět spojily ke společné večeři, kde si pochutnaly na dobrotách, které poskytly maminky jednotlivých žáků. Po večeři následovala napínavá hra v temných chodbách školy.

Všichni se velmi snažili, tma tmoucí jim však komplikovala splnění jinak snadných úkolů. Z vítězství se nakonec radovala Nikolka Krusberská a její parťačka Anetka Ivanová. Hodiny však tikaly neúprosně. Ostatně jako vždy, když panuje dobrá zábava a tak museli všichni účastníci ulehnout do spacáků a užít si spaní přímo v učebnách školy. Další den ráno akci uzavřela společná snídaně, kde všichni zhodnotili, že i třetí ročník se povedl.

Lukáš Kuba