Minulý týden podepsali zástupci společností Robert Bosch, Škoda Auto a Scania CZ smlouvy o spolupráci s reprezentanty čtrnácti krajů a stejného počtu vybraných škol v jednotlivých krajích. Moravskoslezský kraj zastoupila náměstkyně hejtmana pro školství, sport a tělovýchovu Věra Palková.

„Dohody zajišťují školám přísun nejnovějších informací z oboru autoopravárenství, které proškolení lektoři mohou ihned aplikovat nejen ve svých školách, ale zároveň přesunou tyto vědomosti i na další odborné školy ve svých regionech,“ informovala náměstkyně Věra Palková.

Úspěšný projekt byl v České republice spuštěn poprvé v roce 2005 jako v druhé zemi po Německu. V první vlně tak Bosch a Škodovka během tří let na vlastní náklady proškolily celkem 1618 pedagogů v šesti základních tématech. V našem regionu se do těchto projektů zapojila především krnovská Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání (SŠAMP).

„V aktivitách, které jsou založené na spolupráci s firmou Bosch jsme zapojeni už dlouho. Pravidelně se již několik let zúčastňujeme odborných školení a seminářů. Další velkou aktivitu realizujeme v současné době s firmou Hyundai. Jejím cílem je otevření učebny Hyundai přímo v Krnově v objektu dílen SŠAMP. Počítáme, že v Krnově bude učebna Hyundai otevřena 14. května za účasti vedení firmy, zástupců Moravskoslezského kraje a města Krnova,“ popsal aktivity krnovské školy SŠAMP její ředitel Zdeněk Welna.

Studenti jsou lépe vybavení

Díky spolupráci krajů, škol a firem, které vyrábí v odvětví v automobilovém průmyslu, mají žáci i pedagogové možnost účastnit se školení na nejmodernějších přístrojích. Tento společný projekt reaguje na velmi rychlý vývoj techniky v automobilovém průmyslu.

Do autoservisů ze škol odcházejí technici lépe vybavení vědomostmi, kteří se mohou rychle zapracovat. Do druhé vlny tohoto projektu v našem kraji přistoupila firma Scania, která vhodně doplňuje školení o témata zaměřená na nákladní automobily.

Partnerství loni stvrdil podpis smlouvy zúčastněných firem s ministerstvem školství, dalším krokem je přenos projektu do regionů. V současné fázi se do projektu zapojují jednotlivé kraje. Průzkum mezi proškolenými pedagogy, kteří získali nejnovější poznatky prostřednictvím tohoto projektu, ukázal, že ho hodnotí jako dosud nejlepší autoopravárenskou odbornou školu pro vyučující odborných předmětů a praktické výuky. Cení si hlavně poskytnutí výukových materiálů.