V prvním červnovém týdnu se zástupci firem a středních technických škol našeho kraje sešli v Ostravě na druhém ročníku konference Invest More, kterou organizoval Moravskoslezský kraj. Hlavním tématem setkání byla právě spolupráce firem s technickými středními školami a získávání nových zaměstnanců včetně absolventů.

Mezi školami, které usilují o maximální propojení s praxí, je také Střední škola průmyslová v Krnově, která připravuje žáky v nejžádanějších oborech na trhu práce. „Škola nabízí obory s maturitní i závěrečnou zkouškou a umožňuje i vzájemnou prostupnost mezi obory. Výuka probíhá v moderním prostředí za pomoci špičkových technologií, které škola získala díky evropským fondům. Vedle vybavení informačními technologiemi, počítači řízenými obráběcími stroji na kov i dřevo, provozujeme také nové špičkové pracoviště pro výuku mechatroniky," představil vybavení školy její ředitel Aleš Zouhar.

A jak toto pracoviště mechatroniky vypadá? „Pracoviště je vybaveno technologickým nábytkem, výpočetní technikou, moderními měřicími přístroji a především pneumatickými a elektropneumatickými výukovými systémy," popsal výukové prostředí Aleš Zouhar. Všechno toto zařízení škola získala díky podpoře Moravskoslezského kraje, v rámci projektu Mechatronika v oblasti podpory Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání. Krnovská průmyslovka přitom spolupracovala s partnerskými školami z Frýdku Místku, Karviné, Opavy, Ostravy a Kopřivnice a celkové výdaje projektu činily přibližně 45 milionů korun.

„O tom, že tyto investice nejsou zbytečné, svědčí mimo jiné to, že se naši žáci umisťují v oborových soutěžích na předních místech. V oborech informatiky a programování počítači řízených obráběcích strojů dosáhli naši absolventi absolutní špičky v České republice, což jim zajistilo i získání lukrativních pracovních míst," doplnil ředitel školy. Zájem o technicky vzdělané absolventy potvrdil na konferenci Invest More také ředitel společnosti VÚHŽ Jaroslav Zachurczok. „Po absolventech středních technických škol je velký hlad poptávka je vyšší než aktuální nabídka. Chceme maximálně zatraktivnit technické obory i pro studentky, a to už od základní školy," uvedl.

Tímto směrem jde i krnovská průmyslovka. V dubnu například žáci oboru truhlář přišli na krnovskou Základní školu Dvořákův okruh, aby zde namontovali desky pracovních stolů, které sami vyrobili v hodinách odborného výcviku. „Děti tak mohou vidět, co už umíme my, jen o něco starší, ve školních dílnách budou mít pěkné pracovní prostředí a věřím, že je hodiny technického vyučování budou bavit a třeba se z nich stanou naši mladší kolegové," těší se Dominik Halašy, který je žákem 3. ročníku oboru truhlář.

GABRIELA MATHIASOVÁ