„Ministerstvo ještě letos vyhlásí tendr na obchvat Krnova a příští rok se začne stavět," prohlásil ministr dopravy Zbyněk Stanjura při návštěvě Krnova v roce 2013. Zmýlil se. Obchvat se dodnes nezačal stavět.

Kvůli tomu Krnov nemá ani slíbené protipovodňové hráze, které jsou s náspem obchvatu provázané.

V současnosti už zahájení stavby obchvatu dostává reálné obrysy. Ředitelství silnic a dálnic České republiky v srpnu oficiálně zahájilo výběrové řízení na zhotovitele stavby „I/57 Krnov SV obchvat", krnovští zahrádkáři mají trasu obchvatu vykolíkovanou mezi záhony a město právě zahájilo demolici domu u Řempa.

NEKONEČNÉ ODKLADY

Město Krnov slíbilo bytový dům u Řempa vykoupit a zdemolovat na své náklady.

Nestojí přímo v trase obchvatu, takže stát ho vykoupit nemůže. Komfort bydlení v této lokalitě se ale rapidně sníží kvůli tomu, že se zde podle projektu protnou protipovodňové hráze s obchvatem. Město už před lety slíbilo majitelům, že jejich dům odkoupí, ale pořád tento krok odkládalo, protože také stát odkládal stavbu obchvatu.

POZDĚ ALE PŘECE

Majitelé kvůli potenciální demolici vystěhovali nájemníky a pak si opakovaně stěžovali, že s prázdným domem přichází o peníze z nájmu, zatímco město neplní své sliby.

Nyní se majitelé domu u Řempa konečně dočkali. Město dům vykoupilo a koncem listopadu demolice začala.

Protože dům bezprostředně sousedí s jiným objektem, v projektu je počítáno s ručním rozebíráním zdi, která k tomuto objektu přiléhá. „Demolici provádí firma PB SCOM, s.r.o., která vyhrála výběrové řízení s cenou jeden milion korun včetně DPH," informovala mluvčí radnice Dita Círová.

„Práce začaly ručním rozebráním střechy a krovu a bezpečnostní úpravou střechy sousedního objektu, která byla pokryta deskami na pružné podložce, aby během demolice nedošlo k jejímu poškození. Bourání pomocí mechanizace začalo v pátek 3. prosince," dodala mluvčí krnovské radnice Dita Círová s tím, že demoliční zakázka má být kompletně hotová do konce roku.

PŘÍZNIVÁ CENA DEMOLICE

„Kromě bouracích prací zahrnuje odvoz materiálu na skládky, terénní úpravy v místě objektu, včetně navezení zeminy a srovnání s okolním terénem," doplnila Círová.

Krnovské zastupitele vysoutěžená cena demoličních prací velmi příjemně překvapila, protože počítali s mnohem vyššími náklady kvůli vysokému podílu ruční práce.

Dopravoprojekt, který zpracoval podklady pro vydání demoličního výměru, odhadoval až šestimilionové náklady, protože demolovaný dům má společnou stěnu se sousedním nebytovým objektem, který zde zůstane zachován.

„Chtěl bych říct, ať se tohoto odhadu nebojíte. Jsem přesvědčen, že tato cena je nadsazená a v soutěži díky konkurenci ještě půjde výrazně dolů. Je běžné, když se v soutěži demoliční práce sníží na šedesát procent odhadované projekční ceny," ujišťoval místostarosta Michal Brunclík (ČSSD) krnovské zastupitele přesně před rokem.