Společnost SOLEX AGRO se sídlem v Opavě se ucházela 
o koupi pozemků o výměře 12 379 metrů čtverečních v areálu bývalých sovětských kasáren.

„Tento pozemek chceme využít 
k výstavbě mrazírny pro výkup, zpracování a skladování lesních plodů a ovoce. Výstavbou dojde 
k vytvoření nových pracovních příležitostí i pro hůře umístitelné nezaměstnané a také možnosti přivýdělku během sezony," uvedl v žádosti o odkup jednatel Zdeněk Moša z Bruntálu.

Zájemce se ucházel o pozemek za zrušenými holobyty v ulici U Stadionu. Místo je to pro záměry opavské firmy vhodné, lokalita se podle územního plánu nalézá na ploše určené pro drobnou výrobu a výrobní služby.

Je tu ale ještě jeden zádrhel, který brání prodeji těchto městských pozemků. Na listech vlastnictví požadovaných parcel je stále zapsáno zástavní právo na šestnáct milionů korun z roku 1997. Pozemky na tuto částku zastavil Vlastimil Pišťáček z Koutů.

Podle bruntálského starosty Petra Ryse již město podalo žalobu, aby bylo toto zástavní právo 
z listů vlastnictví jako nedůvodné odstraněno. „Podle posledních informací již bruntálský soud vyzval Vlastimila Pišťáčka k reakci," uvedl starosta Petr Rys.