Letošní klání tříčlenných družstev studentů a jejich pedagogických patronů se neslo v duchu hesla Evropský parlament hrou.

Soutěž, která má přiblížit středoškolákům fungování této evropské instituce, umožní mladým lidem od října 2009 do března 2010 se stát virtuálními europoslanci, kteří byli vytvoření, aby diskutovali, psali komentáře, vytvářeli miniprojekty a hlasovali.

Každá jejich aktivita byla hodnocena a bodována. Vše se na chlup podobalo skutečnému dění v hlavním sídle Evropské unie Bruselu.

„Celá hra vyplývala z reálného života politiků a úředníků v Bruselu a z evropské legislativy. Mezi tématy se objevilo například vytvoření mikroúvěrů pro znevýhodněné občany, zavádění bodyscannerů na letištích nebo záchrana Řecka před bankrotem,“ popisuje soutěž student Michal Rozehnal, spolutvůrce virtuálního europoslance ing. Marka Wildera.

Nejaktivnější „poslanci“ byli odměněni a ve dnech 11. až 15. dubna se osm nejaktivnějších družstev zúčastnilo studijní cesty do Bruselu. Virtuálního poslance ing. Marka Wildera zastupovali Petra Zavadilová, Michal Rozehnal, Jakub Skarabella a patronka z řad pedagogů Zina Dvořáková.

Kromě návštěvy turistických zajímavostí v Gentu, Bruggách či Bruselu se mohli přímo posadit do jednací místnosti Evropského hospodářského a sociálního výboru a účastnit se zasedání o vstupu Černé Hory do EU či debatovat s paní europoslankyní Zuzanou Roithovou o fungování Evropského parlamentu.