Místní obyvatele čekají za dva roky oslavy už osmistého výročí založení města. Oficiální přípravy oslav začínají na přelomu dubna a května. Radnice nechce ponechat nic náhodě, a proto s přípravou začíná už nyní. „Bruntál je z hlediska institucionálního pravděpodobně nejstarší město na území České republiky,“ připomenul mluvčí bruntálské radnice Jiří Ondrášek.

K propagaci oslav bude sloužit nové logo, které ozdobí materiály a předměty vydané při příležitosti jubilea, a v průběhu dalších tří let také prezentační tiskoviny a oficiální dokumenty města. Logo bude součástí užívaného motivu Bruntál, město mezi horami a vodou.

Město vyhlásilo soutěž na budoucí podobu loga, kterou mohou zájemci posílat na mail komise pro kulturu, výchovu a vzdělávání kkbruntal@seznam.cz, na mail mluvčího města jiri.ondrasek@mubruntal.cz, případně je mohou předat osobně na elektronickém nosiči dat v kancelářích 214 a 223 radnice ve druhém poschodí budovy B. Termín uzávěrky soutěžních návrhů je 30. května.

Přispět mohou také ti, kteří vlastní zajímavé fotografie z historie města, dokumentární filmy nebo různé předměty související s historií Bruntálu, a jsou ochotni je na určitou dobu zapůjčit. Mohou se osobně přihlásit v městském divadle u Aleny Pajkošové, nebo se domluvit na telefonu 554 712 765.