„Díky Farnímu úřadu v Bruntále se mohli účastníci po výstupu k poutnímu kostelu Panny Marie schovat v jeho prostorách,“ uvedl za pořadatele předseda spolku Klub za starý Bruntál Pavel Rapušák.

V kostele vznikla tradiční společná fotografie části z 590 účastníků výstupu. Převzali si čtvrtou pohlednici z nové série malovaných námětů. Autorem je Roman Černý z Bruntálu. Pro ty, kteří se nemohli výstupu zúčastnit, jsou pohlednice v MIC Bruntál.