Správa silnic Moravskoslezského kraje zahájila letošní opravy komunikací a nejvíc techniky je v současnosti možné spatřit na Rýmařovsku. „S opravou komunikace na silnici ze Stránského na Kněžpole a zpět na Jiříkov jsme museli počkat na vhodné klimatické podmínky a rozjezd obalovny teplých směsí, která zahájila svou činnost koncem března," vysvětlil vedoucí střediska Bruntál Petr Haničinec.

Drželi zimní pohotovost

Jelikož krajští silničáři měli ze zákona povinnost držet zimní pohotovost do 31. března, mohli techniku přeinstalovat na letní údržbu až v dubnu.

Oprava výtluků a čištění příkopů probíhá teď za běžného provozu, který regulují silničáři přenosným dopravním značením. Silnice ze Stránského na Kněžpole přitom nahrazuje silnici v úseku ze Stránského do Jiříkova, která je v havarijním stavu. Proto po ní od konce minulého roku motoristé neprojedou. Nikdo neprojede ani úsek z Rýmařova přes Ondřejov k hranici Olomouckého kraje.

Uzávěra musí být rozsáhlejší

Původně počítali silničáři při rekonstrukci silnice z Rýmařova na Ondřejov a dál k Olomouci s usměrněným provozem bez úplné uzávěry po polovinách vozovky.

Kvůli výstavbě četných opěrných zdí v členitém terénu však z bezpečnostních důvodů přikročili k uzávěře úplné. Objízdná trasa vedla původně přes Stránské a Jiříkov, ale déletrvající zátěž přispěla k totální devastaci konstrukce vozovky v délce 3,5 kilometru, která doposud neprošla opravami.

Bylo jasné, že kvůli zajištění bezpečnosti účastníků silničního provozu musel být zmíněný úsek v havarijním stavu pro veškerou dopravu uzavřen a doprava je momentálně směrována po objízdné trase. Objížďka vede po silnici ze Šternberku do Valšova a následně směrem na Břidličnou pro osobní vozidla a pro nákladní auta až do Bruntálu a následně na Rýmařov.

V současné době krajští silničáři připravují souvislou opravu komunikace mezi Stránským a Jiříkovem, která má začít v květnu nebo v červnu. Práce chtějí silničáři ukončit letos v srpnu.