Bylo by spíše zvláštní, kdyby se zvolení zástupci města nezajímali o možné budoucí využití tak zajímavého místa v centru Bruntálu. Plocha si o využití přímo říká, protože zatím slouží spíše jako průchozí pozemek. Když naprší, brodí se po něm chodci kalužemi.

V tom bude nakonec zřejmě největší problém. I když se nyní bruntálské radnici nabízí možnost získat plochu do svého trvalého vlastnictví, a navíc bezplatně, žádnou stavbu v místě budovat dlouhá léta nebude, i kdyby chtěla.

Ne komerčnímu využití

Řeč je o dlouhá léta nevyužívaném prostoru mezi ulicemi Fügnerovou a Dr. E. Beneše poblíž náměstí Míru o celkové rozloze 2 700 metrů čtverečních.

Pokud by se převod pozemku na město zdařil, nebude na něm možné jen tak stavět. Plochu do budoucna bohužel nebude možné využívat ke komerčním ani jiným výdělečným účelům. Dále město nebude moct plochu převést na katastru na jiného vlastníka nebo ji jako majetek vložit do žádné obchodní společnosti. Tak striktní podmínky si pro plánovaný převod klade stávající vlastník, kterým je stát.

Podle podmínek současného majetkového správce pozemků, kterým je Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, musí být tyto pozemky po dobu dvaceti let využity v souladu s veřejným zájmem a schváleným územním plánem města jako veřejné prostranství a veřejná zeleň.

„Může zde tedy vzniknout odpočinková zóna, ovšem prioritou radnice je vybudovat zde v souladu s podmínkami nový, řádný chodník,“ řekl k plánům města jeho mluvčí Jiří Ondrášek. O bezúplatném převodu takzvané proluky do vlastnictví města rozhodnou v úterý 10. dubna bruntálští zastupitelé.