Moc dobře vědí, že tam, kde je otevřený oheň, se může stát cokoliv, není výjimkou, že se plameny při pálení čarodějnic vymknou kontrole.

„Oheň se při tradiční veselici rozdělává ve volné přírodě a nachází se u něho větší množství osob,“ konstatoval Antonín Ušela, který se na bruntálské stanici Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje zabývá prevencí. Pro organizátory těchto akcí připravil několik cenných rad.

Především by lidé neměli používat při rozdělávání ohně hořlavé látky jako třeba benzín či naftu, plameny můžou prudce vyšlehnout. Základem je také pečlivý výběr místa pálení, dostatečně vzdáleného od budov, minimálně padesát metrů od lesa a sto metrů od stohu.

Ohniště je nutno dobře připravit, v žádném případě se nemůže zřídit třeba na strništi. V úvahu je třeba vzít i směr a sílu větrů. „Při náhlém zhoršení počasí, zejména silném větru, je nutné pálení ihned přerušit a oheň uhasit,“ upozornil Antonín Ušela.

Hranice z polen musí být stabilní, aby se nezhroutila a hořící polena se nerozkutálela. „Při zapalování hranice je dobré jí zapalovat rovnoměrně po obvodu a brát v úvahu sílu větru z důvodu prohoření části konstrukce polen a následného zhroucení,“ poradil Ušela.

Na místě by nemělo chybět ani nářadí použitelné k hašení, lopata, písek a kyblík s vodou. Nejjednodušší je pozvat na akci místní dobrovolné hasiče.