Chrám, který se v 50. letech stal součástí vojenského výcvikového prostoru, zničily armády bývalého socialistického bloku. Studenti jej nyní představí na fotografické výstavě s názvem Anna, Karel, Dmitrij. Světice, biskup a voják v poutním kostele.

„Expozice nabídne dvanáct fotografií z roku 1941, které dokládají původní bohatou výzdobu kostela, a dvanáct snímků z roku 2019, jež přesně podle těch historických nafotili studenti katedry dějin umění. Nabízíme tak emocionálně silnou konfrontaci, poukazující na uměleckou a historickou hodnotu kostela,“ uvedla Jana Zapletalová, vedoucí katedry dějin umění filozofické fakulty.

Kostel sv. Jakuba Většího a svaté Anny ve Staré Vodě patřil k významným poutním místům na Moravě. Zázračně nalezené a legendami opředené sošce svaté Anny tam po staletí přicházela vzdát úctu procesí poutníků. Jejich dary pak v letech 1682–1688 umožnily zbudovat nový barokní kostel, jehož výstavbu inicioval olomoucký biskup Karel z Lichtensteinu-Castel᠆corna. Osud chrámu zásadně ovlivnila druhá světová válka.

Po odsunu původních německých obyvatel se kostel stal součástí nového vojenského prostoru Libavá. Na jeho zkáze se nejvíc podepsal pobyt armád po sovětské okupaci.

V roce 1969 vojáci odstřelili tamního klášter. Stejný osud měl potkat i chátrající kostel, z něhož se podařilo přesunout alespoň některá díla do jiných lokalit.

Součástí expozice bude i mapa připravená studenty rusistiky filozofické fakulty.

„Zaznačili v ní lokality, z nichž pocházeli vojáci, kteří na zdech kostela zanechali nápisy. Naším cílem je prezentovat aktuální neutěšený stav této památky. Zároveň chceme iniciovat diskuzi o koncepci její obnovy a nedávných zásazích,“ dodala vedoucí katedry dějin umění.

Výstava je součástí stejnojmenného projektu, jehož cílem je prostřednictvím série doprovodných akcí upozornit na tuto jedinečnou památku. Návštěvníci expozice získají informace o historii, výzdobě a umělecké koncepci této stavby, které nejenže doplní, ale i blíže objasní problematiku poutního kostela.

Akce Bílý kámen se koná vždy 1. května a už tradičně otevírá Vojenský újezd Libavá. Studenti dějin umění a slavistiky budou příchozí seznamovat s kostelem přímo na místě. Vernisáž expozice se za přítomnosti arcibiskupa Jana Graubnera uskuteční 17. dubna od 17 hodin v prvním patře Uměleckého centra UP.