Přestože řada německy hovořících osobností po válce upadla v zapomnění, krnovská organizace ČSSD se k odkazu Huga Schmidta přihlásila a ve čtvrtek 17. května položila květiny na jeho hrob. „Německé obyvatelstvo bylo spjato s dějinami tohoto regionu řádově šest století, takže se nemůžeme tvářit, že historie Krnova začíná rokem 1945. Měli bychom se snažit pochopit a objektivně zhodnotit odkaz významných krnovských osobností bez ohledu na to, jakým jazykem hovořili. Ze vzpomínek předválečných Krnovanů vím, že zde působila německá i česká sociální demokracie.

Přestože čeští sociální demokraté se scházeli na Ježníku a němečtí v dělnickém domě, kde je dnešní kino Mír, v důležitých otázkách spolu úzce spolupracovali. Myšlenky sociální demokracie a sociální cítění byly pro ně důležitější než národnost,“ uvedl nad hrobem Hugo Schmidta bývalý krnovský starosta Josef Hercig. Hugo Schmidt pocházel z továrnické rodinyv Bílovci, ale byl fascinován myšlenkami Karla Marxe, takže měl blízko k dělnickýcm spolkům. Protože se účastnil stávek textiláků, byl jako buřič vykázán z Brna, Liberce i Vídně. Tehdy našel azyl v Krnově. Přestože zde tvořilo většinu obyvatel dělnictvo, jen těžko mohlo zvolit svého poslance, protože volební systém zvýhodňoval aristokracii a bohaté vrstvy. Přesto dokázala masa voličů s nízkým platem v roce 1891 prosadit svého radního Hugo Schmidta, který vykonával tuto funkci čtyři volební období až do své smrti v roce 1907.

Hugo Schmid se zasloužil o ustanovení 1. máje svátkem proletariátu a zasadil se o všeobecné, rovné a přímé volební právo, které bylo roku 1907 prosazeno v rakouské říšské radě, ale ještě ne v obcích. Sám se toho nedožil. Hugo Schmidt jako obdivovatel Marxe a mluvčí dělníků byl vhodnou postavou pro komunistické ideology, kteří jeho náhrobek nechali doplnit českým textem „Neúnavný bojovník za práva dělnické třídy“. Původní pomník byl zlikvidován fašisty v roce 1933.

Pravda o náhrobku je poněkud jiná. „V roce 1909 byla Schmidtovi odhalena mramorová socha v nadživotní velikosti u zdi krnovského hřbitova. Zůstala tam do roku 1938, kdy ji strhli nacisté. Socha přečkala válku ukrytá ve dvoře kamenictví až do roku 1945, kdy ji definitivně zničili Češi. Nacisté strhli pomník, protože Schmidt byl sociální demokrat a čeští nacionalisté ho zničili, protože Schmidt byl Němec,“ shrnul osudy sochy Kurt Schmidt, předseda německého sdružení Domovský okres Krnov - Heimatkreis Jaegerndorf, který je shodou okolností jeho jmenovec.