Olbrich bývá považován za nejvýznamnějšího starostu díky tomu, že za jeho éry došlo k nebývalému rozkvětu města. Narodil se 14. června 1846 ve Zlatém Potoku na moravsko-českém pomezí. V roce 1867 se přestěhoval do Bruntálu.

„O deset let později zakládá prosperující obchod s přízí, který mu zajistil zámožnost. Stává se společníkem a předsedou správní rady přádelny na lněný textil v Bruntále a bělidla na len v Nových Heřminovech," připomenul člen rady Klubu Za starý Bruntál Antonín Zgažar.

Olbrich se zapojil i do veřejného života a kromě jiných funkcí byl také v letech 1901 až 1919 starostou města Bruntálu. „Jeho přičiněním nebo přímým podílem byla ve městě vybudována řada veřejných zařízení a institucí – byla postavena veřejná nemocnice, zřízen dětský park, postaveno pět škol (obecná, měšťanská, státní reálné gymnázium, dívčí rodinná, dělnická tkalcovská), vystavěny pečovatelský domov, tělocvična, jatka, hasičská zbrojnice, instalováno elektrické vedení, vybudovány nové silnice, chodníky, kanalizace a další," konstatoval Zgažar.

V roce 1906 při příležitosti svých šedesátin byl jmenován čestným občanem Bruntálu a také Nových Heřminov. On sám věnoval městu dar – mramorovou kašnu na náměstí, která zde stála až do roku 1942. Později byla jedna z ulic ve městě pojmenována jeho jménem (dnes Dr. E. Beneše).

Zemřel 12. 5. 1930 a je pohřben v rodinné hrobce na bruntálském hřbitově.