Krnovsko V roce 1991 se změnil název z původního Československa na Českou a Slovenskou Federativní Republiku. Starostou Krnova byl v tomto roce ing. Bedřich Marek.

1991: KYTARY JOLANA, DOMOV SENIORŮ

V červnu byla dokončena a zkolaudována budova krnovského Domova pro seniory původně s kapacitou 130 míst. Byla to obrovská investice. Výstavba začala již v roce 1987.

Jeseníky.
Varování pro kraj: Extrémní sucho už trápí i Jeseníky

V „zrcadlovém“ roce 1991 začala taky rekonstrukce spořitelny na krnovském náměstí, která tehdy ještě nebyla součástí radnice.

Starosti Krnovanům v tomto roce působil stav bývalé vojenské střelnice v Chomýži. Sověti ho sice opustili v roce 1990, ale po svém odchodu zanechali mnoho munice i kontaminovanou zeminu. S ropnými produkty se sovětská armáda na cizím území nikdy moc nepárala.

Muzikanti zatlačí slzu při vzpomínce, že v Krnově skončila výroba slavných elektrofonických kytar Jolana.

1999: UNIVERZITA KRNOV, OBCHVAT, KARNOLA

Dalším „magickým“ letopočtem byl rok 1999. V tom roce otevřela Slezská univerzita v Opavě své vzdělávací centrum v bývalém učilišti Za Drahou u dnešní Kofoly. Sloužilo i jako školící centrum pro tajemníky městských a obecních úřadů. V areálu bývalých kasáren na Albrechtické ulici zahájila krnovská stavební firma Rakord výstavbu 36 nových bytů. V prosinci schválili všichni zastupitelé vybudování obchvatové komunikace mezi Petrovickou a Albrechtickou ulicí.

Zdevastovaného areálu bývalé firmy UP NP se ujala Santa (dnešní Kofola), která zde v průběhu dalších let vybudovala sklady a úsek dopravy.

Krypta pod pohřební kaplí v Hošťálkovech ukrývá rakve s ostatky šlechticů rodu Arco.
Z hrobky v Hošťálkovech vyklidili zvířecí kosti, asi je dotáhly kuny

V těžké situaci se ocitá bývalý výrobce vlnařských tkanin Karnola. Její dluh způsobený především druhotnou platební neschopností činil 130 milionů korun.

Vzpomínáte, jak 11. srpna proběhlo zatmění Slunce?

2000: PRIMA, POCTA BAUEROVI, ROZHLEDNA

Poslední rok druhého milénia rok 2000 přinesl hned v úvodu překvapení v podobě neobvyklé zimní bouřky v polovině ledna se sněžením, hromy a blesky. Starostou Krnova byl Josef Herzig. V průběhu roku začalo budování průmyslové zóny na Červeném dvoře. Byly položeny inženýrské sítě a zbudovány místní komunikace zóny spojující ji s hlavní silnicí I/57.

V červnu začala výstavba hypermarketu Prima (později Hypernova, dnešní Albert). Byl postaven v rekordně krátkém čase a již 23. listopadu přivítal první zákazníky. V souvislosti se stavbou Primy byl vybudován i kruhový objezd u hotelu Praha.

Další stavbou, která byla v tom roce uvedena do provozu byl dům s pečovatelskou službou vedle domova důchodců na Rooseveltově ulici. Tento objekt stavěla krnovská firma Stavoremont.

Dechový orchestr mladých při ZUŠ získal na mezinárodní soutěži v Praze ve své kategorii první místo.

Místní výtvarníci Vlastimil Zillich, Svatoslav Böhm a Pavel Charousek vytvořili památník místnímu rodákovi, známému architektovi Leopoldu Bauerovi.

Novou porodní vanu pořídili do krnovské porodnice v minulém roce. S porody do vody v SZZ Krnov začínali před mnoha lety jako jedni z prvních ve střední Evropě.
Krnovská porodnice získala certifikát. V anketě ji ocenily samy rodičky

V Úvalně během roku probíhala generální oprava známé rozhledny na Strážišti, která byla v roce 1913 postavena na počest místního rodáka Hanse Kudlicha.

2002: KOFOLA, COLBACHINI ALBRECHTICE MĚSTEM

O dva roky později se běhu událostí ujal opět tzv. „zrcadlový“ letopočet, rok 2002.

Počátkem roku byl krnovskými Varhanami dokončen unikátní nástroj pro kostel ve městě Mobile v americké Alabamě. Šlo o nástoj s bezmála třemi tisíci píšťalami, řízený počítačem.

V tomtéž roce odkoupila firma Santa nápoje značku Kofola od opavské farmaceutické firmy Ivax za 215 milionů Kč. Po té byla i samotná firma přejmenovaná na Kofola, a. s.

O krnovskou průmyslovou zónu na Červeném dvoře projevil zájem italský hoding IVG Colbachini. Terénní práce na výstavbě výrobního objektu zahájil italský investor již v říjnu.

V krnovské nemocnici byla dokončena rekonstrukce operačních sálů na chirurgickém oddělení.

Městu Albrechticím byl navrácen status města.

To bylo pár událostí, kterými prošlo Krnovsko v zajímavých letopočtech uplynulých let. Nakonec i letošní „dvacítkový“ rok je docela exkluzivním letopočtem. Svůj účet nám však předloží až 31. prosince.

LADISLAV MARTIKÁN

Snímek z filmu Parazit
Poznámka Fidela Kuby - Poselství Parazita
Lidé z pracovní skupiny Obecního úřadu Úvalno prováděli v průběhu prosince a ledna přípravné práce před vlastní generální opravou. Byly odstraněny podlahy, oklepány venkovní i vnitřní omítky. Vyklizeny byly i půdní prostory a budova byla napojena na kanal
V Úvalně obec opravuje nádraží. Doslova v „hodině dvanácté“