Minule jsme skončili setkáním 31. října 2018, na kterém se kromě vzniku provincie Sudentenland řešil zákaz vývozu potravin mimo území obývaná německým obyvatelstvem.

O překotných událostech v zemi měly krnovskou veřejnost za úkol informovat zejména nejrůznější výzvy a články v novinách. Na druhém místě si ale politici i vysocí úředníci kladli za cíl zorganizovat rovněž lidová shromáždění.

TISÍCE LIDÍ NA RADNIČNÍM NÁMĚSTÍ ZA SEBEURČENÍ

Budeme-li důvěřovat krnovskému zpravodaji, sešly se 5. listopadu okolo půl druhé hodiny odpoledne na krnovském radničním náměstí tisíce lidí.

Za řečnickým pultem se postupně vystřídali starosta Kienel, sekretář Link za sociální demokracii, profesor Fuchs za křesťansko-sociální stranu, sekretář Stecker za národní socialisty, vrchní úředník dr. Koberg zastupující „všechny německé občany“ a jménem válečných navrátilců Karl Gold.

Témata jejich projevů byla veskrze podobná. Podpora nové německo-rakouské vládě a Sudetenlandu. Snažili se vysvětlit okolnosti totálního zhroucení staré habsburské říše, věnovali se novému řádu věcí a především pak si nárokovali uznání práva na sebeurčení národů.

VOLKSWEHR A VERBOVÁNÍ NAVRÁTILCŮ Z VÁLKY

Hlavním mottem zúčastněných se stala jednota všech Němců. Řečníci ale současně vyzývali všechny přítomné, aby zachovávali ve městě klid a pořádek. Na jejich zajištění se měli podílet navrátilci z velké války, kteří byli okamžitě po svém příchodu domů verbováni do nově vznikajícího Volkswehru. Odměnou jim měla být pravidelná strava, ubytování, ošacení i pevný plat.

Ještě téhož dne mezi druhou a čtvrtou hodinou utichla v krnovských závodech veškerá práce a obchodníci zavřeli své krámy.

JINDŘICHOV, BRUMOVICE, ÚVALNO, KRASOV…

Vedle Krnova se konala podobná lidová shromáždění také v okolních obcích. V Krasově, Loučkách u Zátoru, Láryšově, Branticích, Jindřichově, Brumovicích i Úvalně vystupovali místní politici a doslova varovali místní obyvatele před hrozícím nebezpečím ze strany nově vzniklého československého státu.

NEREÁLNÝ SUDETENLAND

I přes veřejná shromáždění německých obyvatel krnovského okresu a prohlášení místních politiků v čele s krnovským starostou Johannem Kienelem i vysokých úředníků začínalo být v následujících týdnech představitelům Sudetenlandu zřejmé, že udržení této provincie při životě bude více než obtížné. Obsazení pohraničí československým vojskem se tak stalo nevyhnutelným.

STAROSTA PROTI VOJSKU V KRNOVĚ PROTESTOVAL

Do našeho příhraničí vstoupili českoslovenští vojáci v prosinci 1918 a vláda Sudetenlandu byla rozpuštěna. Krnov byl obsazen 27. prosince 1918. Konec konců pomyslný epilog snah místních Němců na sebeurčení představoval formální protest krnovského starosty Kienela proti přítomnosti československého vojska ve městě. Nově utvořené hranice Československé republiky takřka kopírovaly historickou hranici někdejších zemí Koruny české.

Jakub Mamula