Jeho hranice se vytvářely od října 1918 až do července 1920. Hranice Československa byly nakonec vytyčeny až na základě mírových smluv od Versailleské smlouvy po dohodu uzavřenou v Saint-Germain. Slezská země se tak stala integrální součástí Československé republiky.

NĚMCI O PROVINCII ZVANÉ SUDETENLAND

Představitelé Němců v nově vzniklém státě se však nehodlali s touto situací smířit a dne 30. října 1918 vydali provolání o existenci provincie zvané Sudetenland, která zahrnovala celé západní Slezsko a německé oblasti severní Moravy jako součásti nového státu Německé Rakousko (Deutschösterreich).

Tento krok našel pozitivní ohlas na místech s převahou německého obyvatelstva. A nejinak tomu bylo na podzim roku 1918 i v samotném „německém“ Krnově. Reakce předních politických reprezentantů města tak na sebe nenechala dlouho čekat.

ZASEDACÍ SÁL KRNOVSKÉ RADNICE 29. ŘÍJNA 1918

Již v podvečer 29. října se sešla na krnovské radnici malá skupina lidí, aby projednala nastalou situaci především poté, kdy do Krnova dorazila informace o založení českého národního výboru v Olomouci. Krátce nato ještě přišly „po drátě“ alarmující zprávy o dění v Jeseníku.

V reakci na všechny tyto události se pak účastníci schůzky rozhodli pozvat na radnici k dalšímu jednání zástupce všech politických stran. Okolo 22. hodiny zaplnili straničtí představitelé zasedací sál krnovské radnice.

Krnovske náměstí v letech 1908 až 1918 zdobila socha Františka Josefa I. Socha byla postavena za císařova života, zesnul 21. listopadu 1916.Krnovske náměstí v letech 1908 až 1918 zdobila socha Františka Josefa I. Socha byla postavena za císařova života, zesnul 21. listopadu 1916.Autor: Archiv Jakuba Mamuly

Setkání zahájil plamenným projevem krnovský starosta Johann Kienel, který téhož dne pobýval v Opavě, po něm si vzal slovo poslanec Richard Andratschke, jenž přítomné seznámil s aktuálním děním v zemi. Dr. Koberg považoval nastalou situaci pro Němce za velmi nebezpečnou, a proto požádal, aby byl ze zástupců místních politických stran bezodkladně založen tzv. lidový výbor.

Dále trval na tom, aby se přítomní co nejrychleji spojili se zbylými německými okresy západního Slezska a domluvili se na společném postupu.

CO NA TO PRŮMYSLNÍCI, DĚLNÍCI A POLITICI?

Pro vstup do lidového výboru se za sociální demokraty, respektive všechny krnovské dělníky vyjádřil její stranický sekretář Linke, za křesťansko-sociální stranu to byl Lipka a za národní socialisty hovořil sekretář Emil Stecker. Současně vystoupil i továrník Ottokar Peschke, který důrazně odmítl podezření, že by krnovští průmyslníci byli nakloněni myšlence připojit se k československému státu.

JEDNOMYSLNÝ SOULAD V TĚŽKÝCH ČASECH

Radniční sál zaplnila bouřlivá atmosféra plná emotivních projevů. Městský radní Rieger se doslova vyjádřil, „že je povznášející vidět v těchto těžkých časech jednomyslný soulad všech zúčastněných“. Notář Schindler žádal o vydání veřejné výzvy obyvatelstvu, odmítající „české mocenské choutky“, a vyslání delegace do Německa.

Profesor Schuster se vyslovil pro uspořádání lidového shromáždění na náměstí před radnicí. Sekretář Trenka doporučil nejdříve navázat kontakt s německou národní radou a koordinovat s ní všechny následující kroky.

ZVOLILI DVANÁCTIČLENNÝ LIDOVÝ VÝBOR

Přes rozličné návrhy bylo ale zřejmé, že zde souhlasné stanovisko panovalo v otázce co nejrychlejšího jednání.

Na návrh Richarda Andratschkeho byl nakonec zvolen dvanáctičlenný lidový výbor, jenž se z podnětu starosty Kienela skládal ze čtyř sociálních demokratů (Burkert, Beutel, Link a Trenka), čtyř německých nacionalistů (Andratschke, Koberg, Kienel a Peschke), tří zástupců křesťansko-sociální strany (Lipka, Pollak a Rudolf) a jednoho národního socialisty (Stecker).

Kolem půlnoci byla schůze ukončena s tím, že se zvolený výbor sejde následující den.

30. ŘÍJNA 1918: KRNOVA SUDETENLAND

Druhý den, tedy 30. října, němečtí poslanci severní Moravy a západního Slezska německé říšské rady odhlasovali založení provincie Sudetenland a do jejího čela zvolili poslance dr. Roberta Freißlera. Jeho zástupci se stali poslanci Jokl a Licht. Představitelé Sudetenlandu si přisvojili právo výkonu vládní moci v Sudetech a vedením v této oblasti ustanovili zemského zástupce.

Ve stejný den se ve 14 hodin dostavili na krnovskou radnici k poradě, kterou vedl krnovský starosta Kienel, delegáti z okresů Jeseník, Bruntál a Krnov, z Opavy byl přítomen spisovatel Viktor Heger a z Moravského Berouna tři osoby.

Vedle nich byli ve stálém telefonickém spojení s krnovským starostou i představitelé rýmařovského, šumperského a šternberského okresu. Jednání doprovázely opět bouřlivé projevy. Všem zúčastněným bylo na prvním místě doporučeno založit lidové výbory podle krnovského vzoru.

Jakub Mamula