Starosta Bruntálu Petr Rys v této souvislosti obeslal vikáře Metoděje Radomíra Hofmana z Olomouce. V dopise se tázal, za jakých podmínek by se byl ochoten Německý řád vzdát pozemků, které si nárokuje v průmyslových zónách v Bruntále.

Místo vikáře odepsala pražská advokátní společnost. Česká provincie Řádu bratří domu Panny Marie v Jeruzalémě a Československá provincie Milosrdných sester Panny Marie Jeruzalémské se podle vyjádření právníků jako součást Německého řádu v nynější době nezamýšlejí vzdát nároků na pozemky v Bruntále v rámci církevních restitucí.

„Nevyřešené majetkoprávní vztahy by mohly zabránit rozvoji průmyslových zón," upozornil starosta Petr Rys.

Dalším hostem komise byl bruntálský zastupitel a podnikatel Daniel Makay, který tvrdil, že prý ho stačí jenom pověřit jednáním s řádem a že je osobně schopen majetkové spory vyřešit. „Stačila by mi plná moc k zastupování města při jednání s druhou stranou a já jsem schopen majetkové záležitosti vyřešit," prohlásil Daniel Makay.

O plné moci k zastupování města by ovšem museli rozhodnout bruntálští zastupitelé. Starosta Rys byl k jeho návrhu spíše skeptický.

Petra Chovanioková, ředitelka Agentury pro regionální rozvoj k problematice„Vůbec nevadí, když průmyslové nemovitosti, zóny, plochy, bromfieldy nejsou ve veřejném majetku. Z mých zkušeností to opravdu není na překážku, pokud je soukromý vlastník připraven plochy pronajmout, prodat, poskytnout.

Pokud spolupráce s městem je navázána, tak si myslím, že by to vůbec nemuselo být na škodu. Samozřejmě jinak se jedná, když jde o majetek města."