Na dorovnání peněz pro malé obce byly v rozpočtu vyčleněny 4,5 miliardy korun. Nerovnost mezi městy a obcemi sice stále zůstává, ale bude nižší. Tato událost přinesla obcím cennou zkušenost, že dokážou spojit své síly, aby jejich požadavky byly slyšet až ve vládě. Současně se ale projevily nedostatky tříkomorového Svazu měst a obcí. Ten sdružuje města a obce všech velikostí a kategorií, takže při rozhodování o společném postupu samospráv vůči státu požadavky malých obcí často zapadnou.

Ze Zlínského kraje opět vzešla iniciativa, aby si menší města a obce založily vlastní svazek, který bude lépe hájit jejich zájmy. Postojem Krnova se zabývala městská rada. Názory radních na to, zda by město mělo vstoupit do nově vznikajícího svazku, jsou rozpačité.

„Zlínská výzva vznikla jako reakce na to, že se některým městům vyplatí kupovat si fiktivní občany, aby se dostaly do vyšší kategorie, kde je stát zvýhodní při dělení daní. Určitá daňová diskriminace nepochybně existuje a v pořádku nejsou ani neodůvodněné skoky mezi kategoriemi měst a obcí, ale obávám se, že přes zakládání nových spolků cesta k nápravě nevede. Svaz měst a obcí je největší a nejstarší organizací. Vláda a s parlament potřebují mít pro jednání jednoho silného partnera, a z tohoto pohledu je Svaz měst a obcí ideální. Jakmile se naše síly začnou tříštit do menších organizací, ztratíme se mezi desítkami nevýznamných lobbystických skupin. Podle mě pro Krnov nemá za této situace význam dělat stafáž malým obcím v jejich organizaci,“ komentovala jednání rady krnovská starostka Renata Ramazanová, podle které je určité zvýhodnění větších měst nutností.

„Lidé z menších okolních obcí například chodí do krnovského kina a divadla, jezdí zde dotovanou MHD, studují na středních školách a využívají ve městě řadu dalších služeb, hlavně v oblasti školství a zdravotnictví. Pokud dojde k nivelizaci příjmů z daní, větší města neudrží současný systém služeb, a malé obce si svůj vlastní stejně nevybudují. Rada vzala Zlínskou výzvu na vědomí, ale nepřijala k ní žádné stanovisko. O členství v organizacích stejně rozhoduje zastupitelstvo,“ dodala starostka Ramazanová.