Cílem dvoudenního semináře bylo navázání osobních kontaktů mezi vyučujícími a výměna zkušeností s výukou výtvarné výchovy. Krnovští studenti s výtvarnou specializací pro ně měli připravena vystoupení k místním památkám, referovali o jejich historii a architektonickém slohu. Starostka Renata Ramazanová hosty pozvala k prohlídce radniční věže, aby jim jako historička umění představila město z ptačí perspektivy. V Koncertní síni sv. Ducha čekal hosty kromě prohlídky koncert školního dívčího pěveckého sboru Ars Voce pod vedením Kamila Trávníčka a také varhanní koncert studentů Střední umělecké varhanářské školy Krnov.

V sálu hotelu Cvilín začala vyučující pracovní část semináře. Mezi diskutujícími vystoupil Tomáš Petříček z Berouna, který představil jako ukázku své pedagogické práce frotáže a dokumentaci o akcích v přírodě se studenty. Jitka Pacáková ze Zlína dokumentovala na práci studentů pokroky během kursů kresby, malby a keramiky v přírodě.

Druhý den semináře se vyučující seznámili se školou, pak pokračovala pracovní část. Zástupkyně školy z Mostu Věra Karpíšková a Zuzana Bánoková hovořily o sochách v krajině, pedagogové z Kroměříže Vladimíra Hlavinková a Jitka Karbanová s kolegyní Olgou Jülingovou z Přerova se zaměřily na míru kvality a modernosti výtvarného procesu. Ve spojení výtvarna, hudby a dramatické výchovy se nesl příspěvek kolegyň Ivany Bucharové a Jitky Kopalové z Liberce. Za pořadatele vystoupili Martina Rožanská a Ladislav Steininger. Ti kolegům ukázali práce studentů během kurzů body artu a paketování.

„Příspěvky a s nimi spojená diskuse ukázaly, že úroveň výuky výtvarné výchovy na středních pedagogických školách je velmi vysoká. Pedagogové se každý svým způsobem vyrovnávají s moderními vyjadřovacími prostředky, malbou, kresbou, keramikou, interdisciplinární tvorbou. Reagují moderně a nekonvenčně na současný život mladé generace. Svou pedagogickou prací přibližují studentům současné výtvarné umění a kulturu, ale také rozvíjejí tvořivost, fantazii a estetické vnímání mladých lidí,“ shodují se v hodnocení Martina Rožanská a Ladislav Steininger.