Zasedací místnost na Okresním ředitelství Policie ČR v Bruntále praskala ve čtvrtek 20. března ve švech. Některá dílka museli policisté umístit na chodbu, dovnitř se již nevešly. Šestého ročníku výtvarné soutěže se letos zúčastnili zástupci čtrnácti základních a sedmi mateřských škol. „Sešlo se 611 prací, z nichž bylo opravdu těžké vybírat ty nejlepší. Je třeba si uvědomit, že počet vystavených děl je pouhou desetinou ze všech prací, které účastníci zhotovili. Jen díky pedagogickým pracovníkům se podařilo vybrat ty více zdařilé práce,“ řekl Deníku policista Marian Paštinský.

Dílka k soutěži nazvané Policie očima dětí měly čtyři kategorie. Mezi dětmi z mateřských škol zvítězila šestiletá Vendulka Baňařová z MŠ U Rybníka v Bruntále. Mezi školáky ze základních škol ve věku od 6 do 10 let dominoval devítiletý Richard Klíma ze ZŠ Smetanův okruh z Krnova. Ze stejné školy je i vítězka další kategorie pro děti od 11 do 15 let Denisa Daříčková. Tato nadaná dívenka zvítězila v této soutěži rovněž v loňském roce. Policisté ji honorovali v Polsku v rámci mezinárodní akce.

V kategorii maskoti, čepice a budova suverénně zvítězili žáci ZŠ Rýmařovská Bruntál. Drátěného policistu s čepicí vytvořili společně třináctiletý Tomáš Hanousek, stejně staří Vladislav Polášek a Martin Matuška a o rok starší Jiří Hradil.

„Další kategorií byl scénka z dílen středoškoláků. Ti inscenovali sedm scén na téma Jak si představujete policistu a jeho pracovní den. Šlo o profesionálně sehranné scénky, které jsme shlédli na společenském večeru Policie ČR,“ uvedl Marian Paštinský. V příštím roce uvažují organizátoři rovněž o scénkách na téma hasiči a záchranáři.

Na výtvarné soutěži spolupracovali policisté, hasiči, zástupci zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra společně se zástupci Besipu a uměleckou pedagožkou. Ti zároveň s redaktorem Deníku zasedli v porotě, která vybírala nejzdařilejší kousky. „Hodnocení bylo značně složité, vynikajících děl bylo mnoho. Ještě jednou bych poděkovala pedagogickým pracovníkům, že děti k účasti na soutěži motivovali,“ vyzdvihla policejní mluvčí Pavla Tušková.

Součástí projektu byl i dotazník, který žáci a studenti vyplňovali. Tři dotazy z něj směřovaly k zjištění, jak se kdo cítí bezpečně ve svém městě. „Výstupy z tohoto dotazníku jsou pro nás stěžejní a důležité. Poslouží pro další práci policistů v okrese. Jsou zcela anonymní. Je to jiné, než při besedách, kde se mnozí z obavy či studu nesvěří. Na papír napíšou děti o svých problémech víc. Prozradí, zda se v jejich okolí neděje nějaké bezpráví, například šikana či problémy v rodině,“ dodal Marian Paštinský.