I když některé rodiny měly k poslednímu říjnu opustit byty, na ulici nezůstal nikdo. Do obtížné životní situace se dostaly některé romské rodiny žijící v západní lokalitě Bruntálu.

S koncem měsíce měly opustit nájemní byty soukromých vlastníků, když nezískaly další krátkodobé nájemní smlouvy. Část jich v místě zůstává, některé rodiny se ubytovaly u svých blízkých nebo v ubytovnách. Situace dozrávala několik týdnů, to umožnilo terénním pracovníkům, romskému poradci i pracovníkům odboru sociálních věcí radnice a rovněž pracovníkům úřadů místně příslušným podle trvalého pobytu nájemníků hledat přijatelná řešení, aby se rodiny neocitly v krizi. Některé rodiny totiž nemají ani trvalý pobyt v Bruntále.

Pokud by se malé děti ocitly bez vyhovujícího zázemí, musel by jejich situaci řešit orgán ochrany dětí a následně také soud. Pravděpodobně by vydal předběžné opatření na dočasné umístění dětí v dětských domovech. O takové možnosti byly romské rodiny informovány a o umístění dětí v domovech mohly samy požádat, než si vyřeší otázky bydlení. „Bruntálská radnice situaci skutečně řeší a možností se nabízí několik. Rodiny ale musí mít zájem také samy hledat východisko ze situace, v níž se ocitly,“ řekl v půli týdne mluvčí radnice Jiří Ondrášek.

Znovu jsme jej oslovili ve čtvrtek a zjistili, že menšinoví vlastníci bytů prodloužili nájemníkům smlouvy do konce roku: nabídka se týká jedenácti bytů v bloku Dlouhá 12, 14 a 16. Firmě PST, která zvažuje investici do modernizace bytů, patří 41 bytových jednotek, přitom ve čtvrtek ještě ve čtyřech z nich zůstali nájemníci. Ostatní byty už byly prázdné. „Rodiny si buď našly bydlení samy, nebo využily jiné možnosti - předložen jim byl seznam ubytoven v celém Moravskoslezském kraji i v dalších oblastech republiky. Žádné dítě nebylo svěřeno do ústavní péče a v současné době to ani akutně nehrozí,“ potvrdil mluvčí. Dvě romské rodiny mezitím požádaly na radnici o byt, ale pořadník jim sotva dodá optimismus.

„Evidujeme 136 žádostí o byt, přitom například u velikosti bytu 2+1 nyní řešíme žádosti z roku 2005,“ uvedl Ondrášek. Podle něj se situace v západní lokalitě nijak nevyhrotila, terénní pracovníci s rodinami spolupracují a mají s obyvateli dobrý vztah. „Víte, já bych ani nedopustila, aby do domova muselo jít třeba jediné dítě, skutečně všichni hledáme možnosti, vstříc nám vychází také sama firma PST,“ řekla terénní pracovnice Miluše Polášková. Podle ní byty skutečně potřebují rekonstrukci, zejména pak v bloku 18, a vlastník je dříve nebo později musí opravit.

Rodinám s trvalým bydlištěm mimo Bruntál pracovníci radnice nabízeli kontakty na azylové domy a ubytovny v Opavě i dalších místech. „Rodiny žijící v našem městě sedm, devět let tu mají veškeré vazby, školy, školky, své lékaře, snažíme se pro ně každý udělat , co se dá. Vstřícný je i vlastník bytů,“ dodala Miluše Polášková.

Více se dočtete také ZDE.