"Po dlouhých jednáních se nám podařilo s firmou PST, že lidi v bytech nechá bydlet a vystaví jim nájemní smlouvu. Teď bude hodně záležet na těch, kteří tady bydlí. Pokud budou dodržovat podmínky nájemní smlouvy, není důvod je vystěhovat,“ řekla terénní pracovnice bruntálské radnice Miluše Polášková.

Bruntálská radnice se situací v západní lokalitě zabývala několik týdnů. Podle původní verze se měly k poslednímu říjnovému dni vystěhovat všechny rodiny, které bydlely na Dlouhé ulici číslo 12,14,16. Některé rodiny skutečně odešly a ubytovaly se u příbuzných , přátel nebo v ubytovnách. Některé rodiny se ale dostaly do krizové situace. Pokud by neměly kde bydlet a jejich děti by neměly odpovídající zázemí, musel by jejich situaci řešit orgán ochrany dětí a následně soud. Ten by také mohl vydat předběžné opatření na dočasné umístění dětí v dětských domovech. O umístění dětí v dětských domovech mohly rodiny samy požádat do doby, než si situaci s bydlením vyřeší.

Po mnoha složitých jednáních se krizovou situaci podařilo vyřešit. „Nejprve jsme se domluvili s drobnými majiteli bytů, kteří prodloužili jedenácti nájemníkům smlouvy do konce roku, uvedla Miluše Polášková. „Dále jsme jednali s firmou PST, která vlastní čtyřicet jedna bytů, ve kterých bydlelo osmnáct rodin s trvalým pobytem v Bruntále, ostatní byty byly prázdné. Nakonec jsme se také dohodli a nikomu momentálně vystěhování nehrozí,“ doplnila Miluše Polášková.

Firma PST zatím ponechá dvacet tři zbývajících bytů prázdných. Pokud se osvědčí uzavřené nájemní smlouvy, hodlá i tyto byty nabídnout k pronájmu.