Jedná se o deset domů s byty, podzemním parkovištěm i nebytovými prostorami pro komerční využití. Už bylo vydáno povolení na odstranění garáží a ubytovny v dané lokalitě, byla povolena stavba vodovodní přípojky a kanalizace včetně odboček k jednotlivým domům, i stavba komunikací a chodníků.

Protože projektová dokumentace neposkytovala dostatečný podklad pro posouzení stavby a nesplňovala sni některé další náležitosti, bylo řízení v roce 2005 přerušeno. Požadované chybějící podklady byly doplněny až po opakovaném prodloužení termínu letos v září. Přestože již platí nový stavební zákon, bude již zahájené řízení o multifunkčních domech v kasárnách dokončeno podle původního právního předpisu.

Účastníci řízení mohou uplatnit své námitky nejpozději do 13. listopadu. Účastníky řízení jsou i vlastníci sousedních staveb a pozemků.