Přesunutí termínu dokončení bytů z roku 2007 do roku 2008 bohužel znamená kromě ušlého nájemného také povinnost zaplatit za stavební práce vyšší sazbu daně z přidané hodnoty (DPH). Tato investice do jedenačtyřiceti bytů patří k největším investičním akcím Krnova. Předpokládané náklady se pohybují kolem 35 milionů korun. Město na rekonstrukci získalo dotaci ve výši 22 milionů korun ze Státního fondu rozvoje bydlení. Kvůli zvýšené sazbě DPH v roce 2008 se tato stavba prodraží o 270 tisíc korun.

„Firma Stafi, která rekonstrukci provádí, musela kvůli špatnému stavu stropů a krovů přistoupit k jejich celkové výměně a upozornila nás, že nebude schopna dodržet termín předání bytů do 30. listopadu. Vícepráce jsme museli řešit již u řady zakázek, ale není obvyklé, že dodavatel kvůli nim nedodrží termín,“ informovala starostka Renata Ramazanová.

Při dohadování zástupců města a stavební firmy o příčinách skluzu se rozhodla firma Stafi vzít zvýšenou daňovou sazbu DPH na sebe. „Dohodli jsme se proto s dodavatelem, firmou Stafi CZ, s.r.o., že na sebe převezme závazky, které plynou ze změny výše daně z přidané hodnoty, a o tuto částku dostane město slevu. Jedná se o 270 tisíc korun,“ uvedla starostka. Hodnota víceprací se pohybuje kolem čtyř milionů korun.

Podle nové dohody mezi městem Krnov a dodavatelem budou do 29. února 2008 hotové byty, veškeré vnitřní práce a přístupový chodník. Do konce června 2008 budou dokončeny fasády obou objektů včetně příjezdové komunikace, parkoviště pro 37 osobních automobilů a výsadby zeleně. Potřeba víceprací, se kterými původní plán rekonstrukce nepočítal, se ukázala při otevření stropů mezi druhým a třetím podlažím. Zjistilo se, že stropy jsou kompletně prohnilé, takže nezbývalo nic jiného než je demontovat, odborně zlikvidovat, a po ošetření stavby ukotvit nosné prvky a dodělat stropy nové. Mezi takzvanými vícepracemi se objevily i další položky, které způsobily požadavky projektantů.

„Stropy stály 1,7 milionu navíc, okna šest set tisíc, zateplení fasády osm set tisíc, úpravy dalších bytů pro imobilní uživatele za čtyři sta tisíc, byly tam navíc i nové omítky za tři sta tisíc a celá řada dalších drobných položek, například ocelový sloup v přízemí za třicet tisíc. Celkový nárůst oproti původnímu rozpočtu byl 4,2 milionu. Na druhou stranu došlo během stavby také k úsporám kolem 800 tisíc, hlavně v souvislosti se změnou vytápění. Namísto plánované plynové kotelny se objekty napojí na teplovod Dalkie. Asi třítýdenní zpoždění vzniklo ještě před zahájením stavby. Podpis smlouvy se zdržel, protože se čekalo na dotace. Namísto v říjnu 2006 jsme tedy staveniště předávali v listopadu. Během práce se objevily tak závažné problémy, že dokonce hrozilo zřícení krovů, takže projektant musel přerušit práce a čekalo se, než statik navrhne nějaké řešení,“ upřesnil rozpočet víceprací a důvody zpoždění stavby bytů Libor Nowak, zástupce firmy Stafi.