Součástí stavebních prací je také oprava parní stanice na ulici I. P. Pavlova. Ta bude rekonstruována na teplovodní systém objektových předávacích stanic

Omezení dopravy u nemocnice Krnov

Výstavba teplovodu začala v červnu a bude hotová do konce září. Z důvodu stavebních prací vznikla omezení v dopravě na ulici Máchova, I. P. Pavlova a Maxima Gorkého.

Příjezd do areálu nemocnice Krnov je veden dočasně vedlejší komunikací. Výstavba teplovodu omezila mož-nost parkování na parkovišti před nemocnicí i v okolních ulicích.

Řidiči by měli zvážit, zda nevyužít služeb městské hromadné dopravy, aby se problémům s parkováním vyhnuli.

Výstavba teplovodu

Lokalita sídliště u nemocnice Krnov zahrnuje asi 320 bytů.

„Téměř polovina z nich, to jest 150 bytů na sídlišti, se rozhodla, že přejde ze svých lokálních plynových kotelen na dálkové vytápění provozované Teplárnou Krnov," uvedl tiskový mluvčí společnosti Dalkia ČR Milan Wagner.

Omezení dopravy. Vjezd do nemocnice Krnov je krátkodobě veden objížďkou vpravo kolem uzávěrky. Také možnost zaparkovat vozidlo na parkovišti před nemocnicí je nyní omezena.

Kromě bytových domů budou na dálkové vytápění napojeny také Základní škola na Janáčkově náměstí a mateřské školy na ulicích Maxima Gorkého a Jiráskova.

Jedná se o investici kolem šestnácti milionů korun. Vybudováno bude teplovodní potrubí o délce kolem 915 metrů.

Stavba teplofikace sídliště u nemocnice Krnov je prováděna z důvodů zvýšení energetické účinnosti rozvodného tepelného zařízení ve městě Krnov.

„Přepojením objektů, původně zásobovaných z lokálních plynových kotelen na sítě dálkového vytápění, dojde ke snížení emisí ve zmíněné lokalitě. Celkem bude zrušeno pět plynových kotelen na hranici své životnosti," doplnila informace o stavebních projektech Petra Hrbáčková ze společnosti Dalkia ČR.

Předpokládaný konec prací v úseku před vjezdem do nemocnice se odhaduje na 30. srpna. Ostatní stavební práce by měly být dokončeny do 30. září.

ANNA DOHNALOVÁ